Nieuwe regeling fiscale attesten is uitgesteld naar 2022

De nieuwe regeling rond de fiscale attesten zal pas dit jaar (2022) van kracht gaan. Een aantal zaken werden juridisch niet in orde gebracht in 2021. Daardoor wordt het nieuwe modelattest pas dit jaar verplicht voor de uitgaven van 2022. Pas in februari 2023 moeten de gegevens voor het eerst digitaal aangeleverd worden via Belcotax-On-Web.

Uitgaven van 2021, aanslagjaar 2022 idem aan 2020, 2019, 2018 …

In de loop van 2022 lever je de fiscale attesten af aan de ouders op de manier zoals je dit gewoon was. Je hoeft geen rijksregisternummer te vermelden op de fiscale attesten. De gegevens van de fiscale attesten moet je niet bezorgen via Belcotax-On-Web.

2022 schakeljaar om alles in orde te brengen

Op 31 december 2021 (!) werd de procedure gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de loop van 2022 zal ook nog het modelattest gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.  Daarna kan alles in werking treden. Voor de uitgaven voor kinderopvang in 2022 betekent dit:

  • Een model fiscaal attest wordt verplicht;
  • Op het nieuwe fiscale attest wordt het rijksregisternummer verplicht. Dit zowel van kind als ouder (betaler van de opvangkosten);
  • De gegevens van de fiscale attesten worden in februari 2023 opgeladen via Belcotax-On-Web;
  • Ouders zullen hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belastingaangifte van 2023 (aanslagjaar 2022).

VVSG houdt nauw contacten met de softwareleveranciers en met de Federale Overheidsdienst Financiën. In de loop van 2022 zullen vragen beantwoord worden en kan de nieuwe procedure geprogrammeerd worden in elk softwarepakket.  Zo kan elke organisator in 2023 eenvoudig en correct de fiscale attesten uitreiken en de gegevens bezorgen via Belcotax-On-Web.

Hoe verzamel je best de rijksregisternummers en info over de betaler van de opvangkosten?

Vanaf nu vraag je bij inschrijving van een nieuw kind het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer én geboortedatum van de betaler van de opvangkosten op.

Voor het aanvullen van de ontbrekende gegevens van kinderen en ouders in de bestaande dossiers, is de VVSG in gesprek met Digitaal Vlaanderen. Wij hopen dat wij de digitalisering kunnen inzetten om een eenmalige, administratieve inhaalbeweging te maken. Wij adviseren om eerst het resultaat van deze gesprekken af te wachten.

Wie toch zelf al wil starten met het verzamelen van deze aanvullende informatie vraagt hiervoor het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer, geboortedatum van de betaler van de opvangkosten op.  In geval van gesplitste facturen, co-ouderschap, doe je dit uiteraard voor de beide ouders. Want fiscale attesten worden uitgereikt op basis van betaalde facturen.