Memorandum 2024: LGBTI+ inclusie bij lokale besturen

In 2024 gaan we opnieuw stemmen en kiezen we onze beleidsmakers voor het lokale niveau. Dit memorandum is opgesteld naar aanleiding van die lokale verkiezingen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de burger en hebben op die manier een directe invloed op het dagelijks leven en het welzijn van hun inwoners.

In dit memorandum geven Casa Rosa, UniQue en Regenbooghuis Limburg mee wat we verwachten van onze beleidsmakers met betrekking tot een LGBTI+ inclusief lokaal bestuur. Het memorandum bevat ook een bijlage specifiek gericht op LGBTI+ inclusie in centrumsteden. Voor een LGBTI+ inclusief lokaal bestuur is het belangrijk om in te zetten op:

  • Verankering van LGBTI+ focus in het lokaal beleid
  • Inclusieve communicatie en positieve beeldvorming
  • Een inclusief verenigingsleven
  • Informeren en sensibiliseren
  • Integraal toegankelijke infrastructuur
  • Veiligheid