Begeleiding Bovenlokale Sportinfrastructuur - Workshop Samenwerken

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij publieke actoren (gemeente…) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven…) jaarlijks dossiers voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur kunnen indienen. In 2022 werden subsidies toegekend aan 38 projecten (21 projecten na indienen eind maart, 17 projecten na indienen eind september).

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1.350.000 euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en renovaties. 31 maart 2023 en 30 september 2023 zijn de volgende deadlines voor indiening. Bij elke oproep is er minstens 5 miljoen euro beschikbaar.

Extra begeleiding bij je bovenlokaal project?

Ambitie om een subsidiedossier in te dienen op korte of langere termijn? Netwerk Lokaal Sportbeleid organiseert tijdens het voorjaar 2023, op vraag van Sport Vlaanderen, opnieuw verschillende workshops om gemeenten, private actoren, clubs, federaties… te ondersteunen bij de opmaak van de dossiers.

Overzicht workshops

Je kan inschrijven voor één of meerdere workshops. Belangrijk: we kiezen voor een interactieve aanpak waarbij je aan de slag gaat met je eigen project. We vragen dus een grote betrokkenheid tijdens de workshops.

 • Workshop Beoordelingscriteria: inzicht in de subsidiecriteria en hoe die ombuigen naar een eigen beter bovenlokaal project.
  • Dinsdag 24 januari 2023 van 09u30 tot 11u30 – online
  • Donderdag 26 januari 2023 van 13u00 tot 15u00 – online
 • Workshop Procesaanpak: het proces van uitwerken van een project en schrijven van een dossier. Interactief aan de slag met je eigen project i.f.v. het opmaken van een dossier.
  • Dinsdag 31 januari 2023 van 09u30 tot 11u30 – Netwerk Lokaal Sportbeleid, Sint-Niklaas
  • Donderdag 2 februari 2023 van 15u00 tot 17u00 – Netwerk Lokaal Sportbeleid, Sint-Niklaas
 • Workshop Samenwerken: 1 plus 1 is drie.
  • Dinsdag 7 februari 2023 van 10u45 tot 12u00 – online
  • Vrijdag 10 februari 2023 van 13u45 tot 15u00 – online
 • Workshop Toegankelijkheid
  • Donderdag 9 februari van 10u00 tot 12u00 – online
 • Interactieve Opleidingsdag Businessplan: hoe maak je een businessplan voor jouw bovenlokaal project?
 • Workshop Innovatie: wat betekent ‘innovatie’ in kader van bovenlokale sportinfrastructuur? Het is alleszins meer dan enkel technische ingrepen!
  • Donderdag 16 februari van 09u00 tot 11u00 – online
 • Workshop Last Minute: Interactieve sessie waarbij je last minute nog begeleiding wordt geboden, je vragen kan stellen en je projectplan finaliseert.
  • Dinsdag 14 maart van 09u30 tot 11u30 – online
Uitwisseling · Sportinfrastructuur & Ruimte
Begeleiding Bovenlokale Sportinfrastructuur - Workshop Samenwerken

Datum

Dinsdag 07 februari 2023 Van 10u45 tot 12u00

Locatie

Online; je ontvangt tijdig de deelnamelink.

Organisatie

Netwerk Lokaal Sportbeleid
August de Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
03.780.91.00
www.lokaalsportbeleid.be
info@lokaalsportbeleid.be

Contactpersoon: Els Dom
els@lokaalsportbeleid.be

Praktisch

Alle workshops en de opleidingsdag worden gratis aangeboden met steun van Sport Vlaanderen.

Contactpersoon: Sven Meert
sven.meert@sport.vlaanderen
02 209 45 94

Schrijf je in voor deze activiteit