Workshop: Veilig elektrisch en economisch fietsen

Het stijgend gebruik van de elektrische fiets brengt ook meer ongevallen met zich mee. Opvallend is dat de slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen gemiddeld ouder zijn (64% is ouder dan 50 jaar en 30% is 65+) dan de slachtoffers die zich met een gewone fiets verplaatsten (36% is ouder dan 50 jaar en 14% is 65+). Bij het aantal verkeersdoden die zich met een elektrische fiets verplaatsten, dan zien we dat 80% ouder is dan 55 jaar. Nog opvallend is ook dat bijna de helft van de fietsdoden zich in de klasse 70+ bevindt.

Als antwoord daarop biedt OKRA-SPORT+ de workshop ‘Veilig elektrisch en economisch fietsen’ aan. In theorie en praktijk willen we jullie bewust maken van wat goed is voor jou en voor je fiets. Ontdek hier de workshop.
PS: In 2022 kan je deze gratis aanvragen.

Praktisch

Voor wie?

Elk trefpunt, afdeling of club kan deze workshop aanvragen. Ook een sportdienst of sportregio kan de workshop aanvragen, maar dit dient dan zoveel mogelijk in samenwerking met lokaal OKRA-trefpunt te gebeuren.

Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum is 25. Stel de workshop ook open voor niet-leden.

Wat?

De workshop bestaat uit:

 • een theoretisch gedeelte van ongeveer een uur. Daarin komen volgende aspecten aan bod:
  • de wegcode,
  • de juiste fietsattitude (wat is er goed voor mij en mijn fiets),
  • de controle van de fiets,
  • veiligheid.
 • een praktisch gedeelte van ongeveer twee uur op:
  • een afgesloten parcours: tips en tricks bij het remmen, stoppen, schakelen …,
  • de openbare weg met aandacht voor rotondes, kruispunten met/zonder doorlopend fietspad, fietssuggestiestrook, oversteekplaats voor fietsers, lichte helling …

Wanneer?

In januari en februari worden de lesgevers van deze workshop opgeleid. De workshop kan dus aangevraagd worden door het trefpunt vanaf april 2022 (tot eind 2022).

Prijs?

De workshop wordt gratis aangeboden. De lesgever en de huur van de zaal worden door OKRA-SPORT+ betaald.

Meer info:  info@okrasportplus.be of 02 246 44 35