Wijzigingen in het decreet op de georganiseerde sportsector vanaf 2023

Na een intense evaluatieperiode door en overleg van Sport Vlaanderen met verschillende actoren in het sportlandschap, heeft het Vlaams Parlement het decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector goedgekeurd.

De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en niet zozeer op de andere actoren die via dit decreet gesubsidieerd worden (OSV, VSF, RVSP).

Speerpunten zijn: een betere rolverdeling tussen multisport- en unisportfederaties met nu ook aandacht voor de niet- en anders georganiseerde sporter, multisport en de ondersteuning van een bredere waaier van sporten.

Met deze hervorming trachten we de sportfederaties en hun sportclubs nog beter te wapenen voor de veranderende eisen binnen het sportlandschap zowel inzake doelgroepen, sport- en beweegaanbod als sportbeleving. Meer dan ooit zal innovatie en flexibiliteit belangrijk zijn om de huidige uitdagingen binnen de sportwereld aan te gaan : tekort aan actieve sportgekwalificeerde trainers, daling van vrijwilligers, digitalisering, integriteitsbeleid, multisport, nieuwe vormen van (anders-georganiseerde) sportparticipatie…

Daarnaast zijn er extra impulsen voor efficiëntiewinst en voor de kwaliteit van de sportparticipatie door extra impulsen op het vlak van sportbegeleiding, innovatie, integriteit en sportbeleving.

Ondertussen werden de besluiten, in overleg met de sector, ook reeds geschreven en start het formele beslissingsproces in de maand mei. Na de goedkeuring van de besluiten (vermoedelijk september 2022) zal het decreet in werking treden op 1 januari 2023.