Webinar Referentieregio's & Sport (29 maart 2023)

Inhoud

Op woensdag 1 februari 2023 werd het decreet over de regiovorming (Regiodecreet) definitief goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De kadernota’s, voor sport in het bijzonder de nota van 21 maart 2021, omschrijven de principes en aanpak van het traject naar regiovorming. Uit de regelgeving komt naar voor dat regioconformiteit nu al belangrijk is voor samenwerkingsverbanden die nieuw worden opgestart, maar ook bestaande samenwerkingen moeten binnen aanzienlijke tijd binnen deze indeling passen.

Op woensdag 29 maart 2023 nodigen we vanuit een gezamenlijk initiatief tussen Netwerk Lokaal Sportbeleid en Sport Vlaanderen Tom Nulens, projectleider fusies en regiovorming van het Agentschap Binnenlands Bestuur, uit om meer uitleg te geven over de regelgeving. We bekijken tijdens deze sessie ook welke vragen er bij de lokale overheden en de huidige regiowerkingen leven.

Praktisch

  • Datum: woensdag 29 maart 2023
  • Locatie: online
  • Tijdstip: 10u00 – 11u30

Inschrijven

Schrijf hier in

Meer info

Els Dom
+32 476 97 41 31
els@lokaalsportbeleid.be

Hilde Robeyns
+32 477 83 18 90
hilde.robeyns@sport.vlaanderen

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid