Vereenvoudigde regels open water zwemmen?

Gemeenten kunnen voor meer zwemlocaties in open water zorgen, luidt het. Er verscheen verrassend nieuws in de media over versoepelingen in de VLAREM-wetgeving voor open water zwemmen, maar wat houdt dit concreet in?

De versoepelingen die er aan komen zijn op initiatief van het kabinet Omgeving (Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir). Op vrijdag 26 mei 2023 deed de Vlaamse regering de eerste principiële goedkeuring. De nieuwe regelgeving is dus nog niet in voege en zal er zeker niet komen voor de zomer. Momenteel zijn er nog tal van overlegmomenten tussen het departement Omgeving, Sport Vlaanderen en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wat houdt het nieuwe ontwerpbesluit in?

  • Een versoepeling van de bestaande voorwaarden om als zwemzone erkend te worden. De milieutechnische voorwaarden in afdeling 5.32.8 van titel II van het VLAREM worden aangepast met betrekking tot het zwemmen in open water zodat het eenvoudiger wordt om een zwemzone te starten met behoud van de veiligheid voor de zwemmers.
  • Lokale besturen de mogelijkheid bieden om, zo laagdrempelig mogelijk, zelf in bijkomende zwemlocaties te voorzien op hun grondgebied. Hiervoor wordt een aanpassing aan de VLAREM-wetgeving voorgesteld, nl. de introductie van een nieuwe categorie van zwemwateren zonder beheerder.

Het spreekt voor zich dat veiligheid, waterkwaliteit en verantwoordelijkheid doorheen al deze aanpassingen cruciaal zijn. Een volledige deregulering is voorlopig niet aan de orde, omdat de impact van het beleid op de cijfers inzake verdrinkingen en incidenten periodiek gemonitord moet worden.

Voor dat alles in voege kan gaan, is er een publieke consultatie die loopt van 9 juni 2023 tot en met 10 juli 2023.
Lees hier het ontwerpbesluit en de nota. Iedereen kan opmerkingen, bezwaren en adviezen doorgeven via mail aan vlarem@vlaanderen.be. Op dit portaal vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures.

Op basis van de vergelijking tussen een aantal bevraagde Europese lidstaten werd in het rapport ‘Zwem- en recreatieactiviteiten in oppervlaktewater en groenblauwe netwerken’ een aantal beleidsaanbevelingen omschreven. Raadpleeg hier het volledige rapport.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid