Vacature: Stafmedewerker sportdienst

De vacante betrekking van stafmedewerker Sportdienst bij het gemeentebestuur van Anzegem is een halftijdse functie in een contract van onbepaalde duur. De vacante betrekking situeert zich in de cluster Vrije Tijd en omvat o.a. het zelf les geven en het organiseren van sportkampen (zie specifiek takenpakket in de infobundel).

De functie is gewaardeerd op niveau B, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Er wordt een werfreserve aangelegd van 6 maanden.

Aanbod

Wat krijg je van ons? Een job met een tal van voordelen!

 • Een aantrekkelijk salaris waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen
 • Een afwisselende job in een stabiele werkomgeving
 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag (na 3 maanden in dienst)
 • Ecocheques
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,25 euro/km
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven.
 • Eindejaarspremie
 • Vakantiegeld
 • Haard- of standplaatstoelage
 • Een aantrekkelijke verlofregeling 
 • Gratis aansluiting bij GSD-V met een tal van financiële tussenkomsten
 • De kortingskaart PlusPas
 • Mogelijkheid tot aankoop van een extra-voordelig zwemabonnement

Solliciteren

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).
 • een recent uittreksel uit het strafregister (artikel 596.2, minderjarigenmodel – niet ouder dan 3 maand)
 • kopie hoogst behaalde diploma
 • eventueel andere stukken

moeten uiterlijk op7 september 2022 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per (aangetekend) schrijven verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem (datum poststempel telt) of overhandigd worden op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.