Vacature: Doctor-assistent Fysiologie

    →   Solliciteren tot 11-10-2022 23:59 (Brussels time)
    →   Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  
    →   Vakgroep GE30 – Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
    →   AAP tijdelijke aanstelling – 100%

    →   Aantal posities: 1
    →   Referentienummer: 202208/GE30/DA/035

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

Uw opdracht

 • U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek.
 • U werkt mee aan het onderwijs op bachelorniveau of masterniveau.
 • U begeleidt studenten op masterniveau in het kader van oefeningen, stage en masterproef.
 • U begeleidt doctoraatsstudenten.

Uw profiel

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift (bij voorkeur Gezondheidswetenschappen, Bewegingswetenschappen, Biomedische wetenschappen, Voeding of Bioingenieur). Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U hebt sterke expertise opgebouwd in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (inspannings)fysiologie, metabolisme, bewegingswetenschappen en/of voedingswetenschappen.
 • U hebt u onderscheiden als veelbelovend onderzoeker tijdens uw doctoraatswerk.
 • U hebt ervaring in lesgeven in het hoger onderwijs en een uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische en/of voortgezette academische opleiding.
 • U hebt relevante wetenschappelijke publicaties in internationale en nationale wetenschappelijk tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten.

Ons aanbod

 • Wij bieden u een tijdelijke aanstelling voor een termijn van 3 jaar. De aanstelling kan niet hernieuwd worden.
 • Ook indien u reeds eerder (al dan niet aan een andere universiteit en al dan niet in hetzelfde vakgebied) in een eerste termijn van maximaal 3 jaar werd aangesteld, kan u kandideren. De tweede aanstelling hoeft niet aan te sluiten op de eerste aanstelling.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 januari 2023.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP5. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Interesse

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be. Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Wim Derave (wim.derave@UGent.be, +32 09/2646326).