Vacature: 2 toezichter/redders

Functieomschrijving

 • Je staat in voor de veiligheid van de gebruikers van het sportcentrum (zwembad én sportinfrastructuur) volgens het toezichtplan. Je probeert onveilige situaties te vermijden in het sportcentrum en spreekt de gebruikers hierover aan.
 • Je verzorgt de kassafunctie.
 • Je zorgt voor de uitvoering van het onderhoud van het zwembad en sportinfrastructuur.
 • Je bent het eerste (telefonische) aanspreekpunt voor de gebruikers van het sportcentrum.

Profiel

 • Je bent klantgericht, betrokken en hebt zin voor kwaliteit
 • Je kan goed luisteren en bent besluitvaardig
 • Betrouwbaarheid, loyaliteit en samenwerken omschrijven jou als geen ander
 • Avond- en weekendwerk schrikken jou niet af
 • Je kan je flexibel opstellen en springt graag bij indien nodig
 • Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Je bent in het bezit van een hoger reddersdiploma en een jaarlijks bijscholingsattest

Aanbod

 • Twee gevarieerde voltijdse betrekkingen (38/38 u/w), in contractueel verband in een boeiende en dynamische werkomgeving:
  • 1 betrekking voor onbepaalde duur
  • 1 betrekking ter vervanging van een personeelslid dat afwezig is naar aanleiding van een verlofstelsel
 • Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen, fiets als met het openbaar vervoer (trein/bus)
 • Een verloning op niveau C (C1-C3): het bruto maandsalaris aan huidige index bedraagt voor deze voltijdse prestaties minimum 2 170,48 euro, met mogelijkheid tot volledige valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen voor een knelpuntberoep
 • Een aantrekkelijke vakantie- en feestdagenregeling
 • Tal van extralegale voordelen:
  • Maaltijdcheques van € 8 / gewerkte dag (met eigen bijdrage van € 1,09)
  • Een gratis hospitalisatieverzekering en voordeeltarief voor partner en kinderen (voor de betrekking van onbepaalde duur)
  • Fietsvergoeding van 0,25 €/km voor woon-werkverkeer
  • Volledige terugbetaling openbaar vervoer woon-werk verkeer
  • Vakantiegeld en eindejaarspremie
  • Aansluiting bij GSD-V: kortingen (op reizen, pretparken, bioscopen,…), premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven en tussenkomsten in medische kosten
  • Tweede pensioenpijler (aanvullend pensioenstelsel)
 • Opleidings- en ontwikkelingskansen 
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor beide betrekkingen voor de duur van twee jaar
 • De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit.

Contact

SELECTIEPROCEDURE Voor de betrekking van onbepaalde duur: De selectieprocedure bestaande uit een schriftelijke selectie, praktijkproef en mondelinge selectie, wordt georganiseerd op 24 oktober 2022 in het stedelijk zwembad van Aarschot (Demervallei 9 te 3200 Aarschot) . De kandidaten die toegelaten worden voor deelname aan de selectieprocedure zullen hier uiterlijk op 17 oktober 2022 per e-mail of telefonisch van in kennis gesteld worden waarbij hen ook het specifieke tijdstip waarop ze op 24 oktober 2022 worden verwacht voor de selectieprocedure zal worden meegedeeld. Voor de vervangingsbetrekking: De selectieprocedure bestaat uit een interview en wordt georganiseerd op woensdag 26 oktober 2022 in het stedelijk zwembad van Aarschot (Demervallei 9 te 3200 Aarschot). De kandidaten die toegelaten worden voor deelname aan de selectieprocedure zullen hier uiterlijk op 17 oktober 2022 per e-mail of telefonisch van in kennis gesteld worden waarbij hen ook het specifieke tijdstip waarop ze op 26 oktober 2022 worden verwacht voor het interview zal worden meegedeeld. INTERESSE? Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief en CV, een afschrift van je diploma (of studiebewijs + verklaring), een uittreksel uit het strafregister model 2 (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum), een afschrift van je hoger reddersdiploma (+ jaarlijks bijscholingsattest) en eventueel je taalattest , uiterlijk op maandag 10 oktober 2022. We verwachten je schriftelijke kandidatuurstelling uiterlijk op maandag 10 oktober 2022: • bij voorkeur via inschrijving via een elektronisch formulier via de link: voor de betrekking van onbepaalde duur: https://www.jobsolutions.be/register/12531-18 voor de vervangingsbetrekking: https://www.jobsolutions.be/register/13153-58 maar je kan ons je kandidatuurstelling met bijhorende documenten ook bezorgen: • bij een per post aangetekend verzonden sollicitatie deze dient uiterlijk op 10 oktober 2022 afgestempeld te zijn (datum van poststempel geldt) of • bij een persoonlijk overhandigde sollicitatie deze dient uiterlijk op 10 oktober 2022 afgegeven te zijn aan de infobalie op het stadhuis (tijdstip van persoonlijke afgifte wordt beschouwd als tijdstip van indiening van de kandidatuur) Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Voor de betrekking van onbepaalde duur: je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken uiterlijk op 10 oktober 2022 bij je schrijven gevoegd zijn. Voor de vervangingsbetrekking: wij vragen bij voorkeur alle documenten te bezorgen uiterlijk op 10 oktober 2022, indien dit niet het geval is kan je ‘onder voorbehoud’ worden toegelaten tot de selectieprocedure. CONTACTPUNT Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de functiebeschrijving kan je bekomen bij de Personeelsdienst van de stad & OCMW Aarschot Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot telefoon: 016 55 04 83, e-mail: selectie@aarschot.be