Update ventilatie & luchtkwaliteit

In de verschillende fasen van de pandemie waren er heel wat verwachtingen naar beheerders van sportinfrastructuren om te werken rond ventilatie en luchtkwaliteit. Denk aan CO2-meters, actieplannen en risico-analyse. Deze waren niet meer terug te vinden in het laatste KB, dat momenteel ook niet meer van kracht is. Desalniettemin zal ventilatie en luchtkwaliteit ook de komende periode (tijdens en na corona) een belangrijk item blijven.

Op de verschillende beleidsniveaus is men momenteel aan de slag met het wettelijk verankeren van een aantal regels en richtlijnen rond luchtkwaliteit en ventilatie. Daar komen dezelfde krijtlijnen terug aan bod. Netwerk Lokaal Sportbeleid is zowel op Vlaams als op federaal niveau betrokken bij het overleg met de sector, en betrekt de Commissie Infrastructuur en Commissie Zwembaden. We houden jullie de komende weken en maanden dan ook graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Klaas Verstraete
Klaas Verstraete Medewerker zwembaden en sportinfrastructuur klaas@lokaalsportbeleid.be