Bouw en renovatie

Wanneer je denkt aan de bouw of renovatie van een zwembad is het belangrijk je eerst een goed beeld te vormen van wat je wil en wat er haalbaar is. Dit is ook het moment om na te denken over de beheersvorm en de wensen en mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking of publiek-private samenwerking.

Universal design/toegankelijkheid en mobiliteit van en naar je zwembad zijn aspecten die in deze fase aangepakt kunnen worden. Net zoals alles rond duurzaamheid.

Verlies ook hier VLAREM niet uit het oog want naast de architectonische normen, kunnen bepaalde keuzes invloed hebben op de werking van je zwembad (bv. toezicht, noodprocedures, competitieniveau, mogelijke sporttakken, …).

Kennisbank

Meer weten over bouw en renovatie van zwembaden?

In de Kennisbank vind je stappenplannen om de haalbaarheid van je plannen en de voor jouw context optimale beheersvorm in kaart te brengen. Je vind er ook een leidraad om stappen te zetten naar een meer toegankelijke omgeving. De concrete en inspirerende voorbeelden maken het tastbaar.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Charlotte Hoedemaekers
Charlotte Hoedemaekers Projectmedewerker T 03 780 91 07 charlotte@lokaalsportbeleid.be

Gerelateerde bedrijfspartners