Administratieve verplichtingen bij verenigingswerk

Arbeidsovereenkomst

In tegenstelling tot hoe het eerder was, is het bij de nieuwe regeling verplicht om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. De relatie tussen de verenigingswerker en de sportdienst is dus een werknemer-werkgeversrelatie.

Registratie

Tot nu toe werden prestaties vooraf doorgegeven via de website van de overheid, www.verenigingswerk.beVanaf nu zal dit via een Dimona-aangifte gebeuren. Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is de elektronische manier waarop je als werkgever de RSZ op de hoogte brengt van een nieuwe tewerkstelling of de beëindiging van een overeenkomst.

De applicatie van de overheid is beschikbaar sinds 7 april. De aangifte moet gebeuren voor aanvang van de activiteit. De activiteiten van het eerste kwartaal kan je retroactief invoeren.

Daarnaast is er ook een applicatie beschikbaar om de resterende uren te raadplegen.

Voor meer info verwijzen we graag naar www.verenigingswerk.be.