Verenigingswerk

Sportbegeleiders, scheidsrechters, juryleden… kunnen vergoed worden via het statuut verenigingswerk. Dit statuut reikt een instrument aan om een antwoord te geven op de grijze zone tussen de onkostenvergoeding in het kader van vrijwilligerswerk en verloning in het kader van professionele arbeid. Het kan ook een opstap zijn naar professionele arbeid in de sportsector. Bovendien kan het een instrument zijn voor een transparantere en gerichte vergoeding van semi-professionele activiteiten in de sportsector binnen een algemeen kwaliteitsbevorderingsbeleid.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be