Verenigingswerk in 2022

Het verenigingswerk zoals we het ondertussen allemaal kennen was een tijdelijk arbeidsstelsel dat het in 2021 mogelijk maakte om vergoed te worden voor geleverde prestaties binnen de sportsector. Vanaf 1 januari 2022 werd dit tijdelijke systeem vervangen door een omvorming van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969. Dit artikel maakt het mogelijk om werknemers aan te werven om activiteiten uit te voeren die voorheen in het verenigingswerk kaderden.

Met dit nieuwe systeem van verenigingswerk worden zowel de socio-culturele sector als die van de sport beoogd.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be