Schoolsportinfrastructuur

Scholen beschikken over heel wat sportgerelateerde infrastructuur. Het is belangrijk en zinvol om als gemeente ook samen met de scholen een infrastructuurbeleid te voeren. Schoolsportaccommodaties die ook buiten de schooluren worden opengesteld zijn daarbij essentieel. Door ze vlot toegankelijk te maken, een aangepast sanitair, een betere inrichting of een extra toezichtsrol vanuit de sportdienst in de avond- en weekenduren kan je een wereld van verschil maken.

Kennisbank

Meer weten over naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur ?

In onze kennisbank vind je een heleboel praktijkfiches, voorbeeldovereenkomsten, artikels en verslagen uit voorbije subsidie-oproepen en begeleidingstrajecten.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Lien Van Belle
Lien Van Belle Stafmedewerker T 03 780 91 07 lien@lokaalsportbeleid.be

Gerelateerde bedrijfspartners