Green Deal Sportdomeinen

Netwerk Lokaal Sportbeleid is één van de initiatiefnemers voor de Green deal sportdomeinen. We geloven dat dit samenwerkingsverband initiatieven en ideeën vanop het werkveld zal faciliteren en versnellen door samenwerking.

Deelnemers die de Green Deal ondertekenen gaan een engagement aan om deel te zijn van een kenniscommunity. Er zullen inspiratiesessies en opleidingen/ workshops zijn. Er worden minstens 2 trails opgezet, waar met piloot- en proefprojecten aan de slag gegaan wordt om een nieuw instrument, project, werkwijze of methodiek te testen of uit te werken in de praktijk, in jouw lokale setting.

Ondersteuning en subsidies

Een selectie van enkele interessante subsidies en ondersteuningstools voor duurzame sportdomeinen. We verzamelen deze tips permanent via de Green Deal Sportdomeinen Blog.

 • Een groene gevel voor je sportdomein via het ING Fonds
  Het ING Fonds voor duurzame gebouwen helpt bij je plannen voor het vergroenen van de gevels van voor het publiek toegankelijke gebouwen. Voor alle projecten samen wordt een bedrag van minimum 300.000 euro ter beschikking gesteld, met een maximum van 100.000 euro per project. Een project kan worden ingediend door elke, openbare of particuliere, organisatie in een gebouw waar vaak publiek komt of dat voor het publiek toegankelijk is. Deadline is 8 juni. Meer info 
 • VLAIO-steun voor duurzame bereikbaarheid (ook van een sportdomein)
  Met deze oproep wil VLAIO gemeenten aanzetten om met het oog op bezoekers en logistieke stromen na te denken over de gewenste rol van buurten en kernen, de diversiteit aan stakeholders, meerdere modi, parkeren, enz. Vaak zijn er heel wat en ook diverse ingrepen nodig om dit beleid te bewerkstelligen in de realiteit: investeringen voor een betere en veiligere verkeersgeleiding in straten voor auto’s en fietsers, maar ook herinrichting van pleinen in functie van beleving, vergroening, … Er wordt een maximumsubsidie van 500.000 euro per project en per gemeente voorzien. Het oproepbudget bedraagt 3,8 miljoen euro. Een projectvoorstel kan ingediend worden tot en met 15 oktober 2023. Meer info 
 • Nieuwe oproep circulair watergebruik via VMM
  De VMM werkt aan een nieuwe projectoproep voor bedrijven en organisaties die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen. Samenwerkingen die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik komen in aanmerking. VMM zal kiezen voor samenwerkingen tussen minimum 2 partijen die ofwel: alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving, effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen; of innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen. Wil je op de hoogte gebracht worden als ze de oproep lanceren? Laat het weten via circulair.water@vmm.be. Je kan er nu al terecht met vragen over de projectoproep.
 • Afwegen keuze droogtemaatregelen via tool van VITO
  Er wordt heel wat actie ondernomen om Vlaanderen te wapenen tegen droogte en waterschaarste. En dat is nodig! Om het proactieve droogtebeleid beter te onderbouwen, verzamelden de VMM en VITO de kosten en effecten van proactieve droogtemaatregelen in Vlaanderen. Wil je actie ondernemen tegen droogte en waterschaarste als beleidsmaker, stad of gemeente, projectontwikkelaar …? En wil je daarbij rekening houden met de kosteneffectiviteit van maatregelen? Dan kan je daarvoor de resultaten van onze analyse gebruiken, die de VMM liet uitvoeren door VITO. In totaal beoordeelden ze 25 verschillende maatregelen op het vlak van waterinfiltratie, waterbuffering en/of waterbesparing. Raadpleeg het rapport.
 • Opleiding Waterbeheer
  Als mede-initiatiefnemer van de Green Deal Sportdomeinen wil Netwerk Lokaal Sportbeleid een opleiding waterbeheer aanbieden voor Vlaamse greenkeepers, groundsmen, sportterreinonderhouders etc. Een opleiding waterbeheer kan zich op verschillende thema’s focussen zoals wetgeving, watertekort, wateroverlast, beregening etc. Om ervoor te zorgen dat de opleiding gericht en kwalitatief is, vragen wij aan zoveel mogelijk greenkeepers, groundsmen, sportterreinonderhouders om deze bevraging in de vullen. Via deze weg kunnen er één of meerdere opleidingen waterbeheer aangeboden worden op maat van de sportterreinonderhouders. Ga naar de online bevraging.

Update: Initiatieven van Green Deal Deelnemers en experten

De voorbije weken deden we vanuit de projectcoördinatie een online ronde bij alle deelnemers en experten. Laat je inspireren door diverse initiatieven die we hoorden:

 • MakinH (www.makinH.com) een spin-off van Ercat en UGent ontwikkelden de ‘rewetta’ hockeybal, waarmee de oplossing om de waterbehoefte op hockeyvelden aan te pakken werd gevonden door de zaken om te keren: geen nat veld, maar wel een ‘watergevende’ hockeybal.
 • Tennis Vlaanderen doet jaarlijks 10-tallen clubbezoeken. Voorbije jaar werd in meer dan 20 van deze bezoeken informatie gegeven rond (duurzame) infrastructuur.
 • Kortrijk gebruikte op enkele voetbalvelden een onkruidrobot en monitorde gedurende enkele maanden de onkruidgroei.
 • AquaFlanders lanceerde de campagne Kraanwater Gaanwater. Kraanwater als de ideale sportdrank. Kraanwater? Ready, set H2GO! – AquaFlanders
 • GAB, de Greenkeepers Association Belgium, die de Greenkeepers in golf groeperen, brachten in het najaar 2022 op KV Mechelen ook enkele Greenkeepers uit het voetbal samen.
 • Farys & Krinkels boekten positieve resultaten met onkruidrobots op natuurgrasvelden en willen dit graag breder gaan inzetten. Verder startte Farys een aantal innovatieve projecten rond duurzaam waterbeheer op in samenwerking met een aantal partners. 
 • Golf Vlaanderen ontwikkelde samen met Route 2030 een interessant Kompas over duurzaamheid. Het kompas geeft inzicht in wat duurzaamheid allemaal kan betekenen en waar de clubs het verschil kunnen maken.
 • Kiemkracht (voorheen Pro Natura) is een project gestart, samen met Spoor², de Provincie Oost-Vlaanderen en Releaf om grasafval te valoriseren. Het gras wordt omgezet tot een vezel om te gebruiken voor circulair bouwen. 
 • PCS onderzoekt het effect van Wetting Agents op nematoden. Meer daarover later dit jaar.
 • Een vernieuwing van de tool Groenblauwpeil is uitgebracht in maart. De tool is nu ook toepasbaar voor het openbaar domein, een samenwerking met o.a. Vlakwa, Departement Omgeving, Embuild en Vlario.
 • Sporting Antwerpen heeft een aantal projecten lopen om het watergebruik te verduurzamen en leidt het personeel op rond duurzaam waterbeheer.
 • Vlakwa diende in samenwerking met een aantal partners in Vlaanderen en Nederland een INTERREG dossier Optisport in. Dit is in afwachting van goedkeuring. Binnen dit project zullen een aantal veel voorkomende uitdagingen binnen de sportsector worden onderzocht. Hopelijk binnenkort meer hierover.

Irrigation Simplified, een nieuw praktijkboek over irrigatie

Dit nieuwe praktijkboek is geschreven en uitgebracht door Paul van Breda van IRRI SPEC, Expert binnen de Green Deal Duurzame Sportdomeinen. Door de klimaatwijziging is irrigatie steeds meer belangrijk in elk project. Laat je daarom inspireren door een echte kenner met een bewezen track record. Dit boek richt zich naar de bouw, het onderhoud en het beheer van irrigatiesystemen in de tuin, het park, het sportveld en het golfterrein.

Met dit werk willen de auteur tools verstrekken die de lezer moeten helpen bij de keuze voor of evaluatie van een totaal systeem met tot doel de irrigatie van planten en gazons. Meer info over het boek kan je vinden via deze link

Deelnemen aan de Green Deal Sportdomeinen?

Deelnemen aan de Green Deal kan op verschillende manieren. Je kan deelnemen als Expert, of als partner. Voor lokale besturen lijkt de rol van partner het meest voor de hand te liggen.
Deelnemers kunnen ook de intensiteit van hun deelname bepalen. We zijn op zoek naar supporters, delers en co-creators. Zo bepaal je helemaal zelf hoeveel je in de Green Deal investeert.

Kan jouw organisatie zich vinden in de gedeelde ambitie?

Samen gaan we voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden. We benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem, samen met iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik.

Aarzel dan niet langer en teken in op de Green Deal.

Kennisbank

Meer weten over de Green Deal sportdomeinen?

In de Kennisbank vind je heel wat praktijkvoorbeelden die jou inspiratie kunnen geven. Denk aan praktijkvoorbeelden rond ecosportieve initiatieven, voorbeelden hoe pesticidenvrij beheren …

Meer info

Meer weten over de Green Deal sportdomeinen?

Alle info over deze Green Deal is te vinden op de officiële website van de Vlaamse Green Deals.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be