Green Deal Sportdomeinen

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een van de initiatiefnemers voor de Green deal sportdomeinen. We geloven dat dit samenwerkingsverband initiatieven en ideeën vanop het werkveld zal faciliteren en versnellen door samenwerking.

Deelnemers die de Green Deal ondertekenen gaan een engagement aan om deel te zijn van een kenniscommunity. Er zullen inspiratiesessies en opleidingen/ workshops zijn. Er worden minstens 2 trails opgezet, waar met piloot- en proefprojecten aan de slag gegaan wordt om een nieuw instrument, project, werkwijze of methodiek te testen of uit te werken in de praktijk, in jouw lokale setting.

Deelnemen aan de Green Deal kan op verschillende manieren. Je kan deelnemen als Expert, of als partner. Voor lokale besturen lijkt de rol van partner het meest voor de hand te liggen.
Deelnemers kunnen ook de intensiteit van hun deelname bepalen. We zijn op zoek naar supporters, delers en co-creators. Zo bepaal je helemaal zelf hoeveel je in de Green Deal investeert.

Kan jouw organisatie zich vinden in de gedeelde ambitie?

Samen gaan we voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden. We benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem, samen met iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik.

Aarzel dan niet langer en teken in op de green deal.

Kennisbank

Meer weten over de Green Deal sportdomeinen?

In de Kennisbank vind je heel wat praktijkvoorbeelden die jou inspiratie kunnen geven. Denk aan praktijkvoorbeelden rond ecosportieve initiatieven, voorbeelden hoe pesticidenvrij beheren …

Meer info

Meer weten over de Green Deal sportdomeinen?

Alle info over deze Green Deal is te vinden op de officiële website van de Vlaamse Green Deals.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be