Beweegvriendelijke ruimte

Als we mensen willen aanzetten om meer te sporten en bewegen, dan moeten ook ruimtelijke planners en ontwerpers daarmee aan de slag. Vanuit sport willen we beweegvriendelijkheid stimuleren in elk aspect van de publieke ruimte, terwijl het voor ruimtelijke planning essentieel is dat ook de sportsites een meer publieksgericht karakter krijgen. Beide sectoren hebben elkaar dus nodig om tot een optimaal ontwerp te komen.

Netwerk Lokaal Sportbeleid wil dan ook vanuit een lokaal sportbeleid een brugfunctie zijn in al die benaderingen om meer te bewegen in de publieke ruimte. Ook via onze expertisecentrum Buurtsport willen we visie, kennis en expertise aanreiken aan de betrokken partijen om elkaar beter te begrijpen. Want de publieke ruimte is schaars, en vooral de ruimte waar ontmoeting mogelijk is tussen jong en oud, klein en groot, arm en rijk.

Kennisbank

Meer weten over beweegvriendelijke ruimte?

De verzamelde expertise uit begeleidingstrajecten en workshops zijn gebundeld in fiches en publicaties. Zo vind je in de kennisbank enkele mooie praktijkvoorbeelden, stappenplannen en richtlijnen om zelf de juiste eerste stappen te zetten met je sportsite, recreatieruimte of  publiek domein.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be

Gerelateerde bedrijfspartners