Subsidies en reglementen

Hoe kunnen we echt het verschil maken met de gemeentelijke subsidies voor sport? 

  • Subsidiereglementen zijn beleidsinstrumenten en moeten gericht ingezet worden om een bepaald beleid te realiseren als lokaal bestuur …
  • Administratieve last is voor velen een drempel , zorg ook naar lokale verenigingen voor administratieve eenvoud.
  • Maakt, en waar wel en waar niet, het reglement met ‘punten’ of terugbetalen van opleidingen het verschil op vlak van diploma’s van trainers en de gekoppelde sporttechnische kwaliteit? …
  • In een breed lokaal beleid (kindvriendelijk, levenslang leren, samenleven, …) zal aandacht voor het pedagogische aspect een waardevolle beleidsoptie zijn lokaal (omgaan met ouders, omgaan met pesten, ….)
  • Een breed aanbod is de uitdaging: Competitie, prestatie én evenwaardig recreatie in lokaal sportbeleid, alsook participanten en niet-participanten, jong en oud!

Kennisbank

Meer weten over subsidies en reglementen?

Op zoek naar meer info om het lokaal subsidiereglement aan te pakken? In de kennisbank vind je meer begeleidende info, heel wat inspirerende subsidiereglementen, stappenplannen en praktijkvoorbeelden die je helpen nadenken over het doel en de opmaak van het subsidiereglement.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid