Open en sociale sportclubs

Sport draait nooit om sport alleen. Sport en bewegen kan een bindende factor vormen tussen mensen uit verschillende
generaties met een diversiteit aan achtergronden en persoonlijke situaties. Extrasportieve doelstellingen of sport als middel is niet meer weg te denken de dag van vandaag.

Hoe zorgen we dat onze clubs openstaan voor een veranderende maatschappij?

Op de website van de Vlaamse Sportfederatie vind je ook heel wat nuttige informatie over hoe zij sportclubs ondersteunen.

Kennisbank

Meer weten over open en sociale sportclubs?

Wil je mee streven naar open en sociale sportclubs? Vele good practices en voorlopers in de kennisbank bieden inspiratie.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid