Verkiezingsprogramma's 2024

Op zondag 9 juni 2024 vinden verkiezingen plaats voor het Vlaamse, federale en Europese parlement. Wil je graag weten wat de politieke sportieve ambities zijn van de verschillende partijen? Hieronder geven wij een overzicht van wat de politieke partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma over sport en bewegen. Enkel programmapunten worden weergegeven. Voor eventuele begeleidende teksten, verwijzen we graag door naar de volledige programma’s van de respectievelijke partijen.

De partijen werden gerangschikt op basis van de toegekende lijstnummers.

Noot: Als woorden en/of zinnen in vet staan in onderstaande opsomming, is dit de lay-out van het programma en niet iets wat we willen benadrukken.

Politieke partijen die geen melding maken over sport in hun programma, werden niet opgenomen in dit overzicht.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
David Van den Bosch
David Van den Bosch Stafmedewerker T 03 780 91 80 david@lokaalsportbeleid.be