Europees sportbeleid

Sinds het verdrag van Lissabon in 2009 is sport een beleidsmatige taak van de Europese Unie. Dit betekent dat er naast beleidsuitdagingen ook een budget is om de doelstellingen in dit luik waar te maken. Het Europees Parlemen, de Europese Commissie en de Europese Raad vormen een trialoog en moeten samen een consesus vormen dit beleid vorm te geven. De Europese Commissie is belast met het uitvoeren van dit beleid. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyden, duidde Mariya Gabriel aan als Europees Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd om ook het sportluik in goede banen te leiden. Ze wordt hiervoor bijgestaan door het Directoraat-Generaal van Onderwijs en Cultuur, meer bepaald door de Unit Sport met aan het hoofd Floor Van Houdt.

Het sportbeleid wordt in grote lijnen vorm gegeven door het Werkplan Sport, Erasmus+ sport, piloot en beleidsvoorbereidende projecten, maar ook door congresdagen zoals het EU Sport Forum.

Naast het sportspecifieke beleidsthema kijkt Netwerk Lokaal Sportbeleid ook naar belendende sectoren zoals gezondheid, mobiliteit en vorming.

Samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) co-creëerde Netwerk Lokaal Sportbeleid EU Sport Link. In deze hoedanigheid is ze vertegenwoordigd in verschillende Europese organisaties en netwerken.

Contact EU Sport Link:
Bart Verschueren
bart.verschueren@eusportlink.be
04876/762803

Europese week van de sport

Ondersteun lokale sportverenigingen die een Europese uitwisseling of samenwerking organiseren.

Voor de achtste maal vindt van 23 tot 30 september 2022 in 37 Europese landen de Europese week van de Sport plaats.
De Europese Commissie wou met de overkoepelende actie #BEACTIVE, mensen aansporen om tijdens deze week fysiek actief te zijn en dat uiteraard te blijven het hele jaar lang.

Sport Vlaanderen, Netwerk Lokaal Sportbeleid en VSF wilden de Vlaamse sportclubs motiveren om Europese projecten te organiseren gedurende deze week en zij boden hen de mogelijkheid om een subsidie van € 750 aan te vragen.

Wat moet je weten om lokale sportclubs te sensibiliseren en te ondersteunen?

 • Het accent ligt op samenwerking of communicatie met andere Europese sportverenigingen. Dit kan een uitwisseling, samenwerking of een uitdaging zijn. Mogelijk zijn er al clubs die Europese contacten hebben en die in die week iets willen organiseren (let wel dat ze afkomstig zijn van een EU-lidstaat)
 • De sportclub moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie en/of waarvan de sporttak erkend is door het GAISF.
 • De activiteit moet plaatsvinden tussen 17 en 30 september 2022.
 • Samenwerkingsverbanden met meerdere Vlaamse sportclubs zijn mogelijk.
 • Inschrijvingen worden afgesloten op 8 juli 2022.
 • De aanvraag moet een duidelijk actieplan en een omschrijving bevatten.
 • Maximum 20% van de subsidies kunnen gaan over aankoop materiaal
 • Reiskosten, trainerskosten (bijvoorbeeld Europese trainers), communicatiekosten moeten in rekening gebracht worden.
 • Gebruik de logo’s van de Europese commissie en gebruik #BEACTIVE, #SportersBelevenMeer en #EWOS in de sociale media posts.
 • Ondersteun hen eventueel bij het aanleveren van het gratis ter beschikking gesteld promotiemateriaal.
 • Meer info over voorgaande projecten en een link naar de aanvraag via de website van Sport Vlaanderen.
 • Op zoek naar tips? Raadpleeg dit handige document.

Erasmus+ Sport 2021

Nieuwe EU subsidieregels meer op maat van Vlaamse sportorganisaties.

Op 25 maart 2021 werd de definitieve programmagids Erasmus+ gepubliceerd, dit samen met het openen van de projectoproep. De deadline voor het indienen van projecten was 17 juni 2021 om 17u00.

EU Sport Link werkt aan een overzichtelijke folder om de accenten en nieuwigheden te duiden voor deze subsidieoproep, maar via dit nieuwsbericht geven we graag beknopt de vernieuwde inhoud mee. Meest opvallend en opportuun voor Vlaamse sportorganisaties en lokale besturen is dat er een grote differentiatie in subsidiebedragen is binnen de kleine en grote samenwerkingsverbanden en de not for profit sport evenementen. Bovendien werkt de EU vanaf 2021 met zogenaamde ‘lump sums‘ zodat de administratieve last minder wordt.

Small-scale partnerships (kleine samenwerkingsverbanden):

Nieuw is dat het minimum aantal partners voor een klein samenwerkingsverband terug gebracht is naar twee, dit wel op voorwaarde dat de partners uit verschillende programmalanden komen. Het is zeer aanbevolen om minstens één partner te hebben die ook lokaalactief is (sportclub).

Men kan kiezen om een project in te dienen voor 30.000 of 60.000 euro.

Cooperation Partnerships (grote samenwerkingsverbanden):

Vanaf 2021 kan men met drie partners uit verschillende programmalanden een groot samenwerkingsverband indienen. Ook hier is een differentiatie gebeurd in subsidiebedragen, indieners kiezen een lump sum van 125.000, 250.000 of 400.000 euro. 

Thema’s:

Waar men vroeger zowel binnen de grote als de kleine samenwerkingsverbanden specifieke thema’s moest kiezen, kan men nu de keuze maken tussen één overschrijdend horizontaal thema en/of één sportspecifiek thema. 

 • Horizontale thema’s: inclusie en diversiteit, ecologische duurzaamheid en digitale dimensie
 • Sportspecifieke thema’s: bevordering van deelname aan sport en fysieke activiteit, promotie van integriteit en waarden van sport, promotie van opleiding van en door sport en de bestrijding van geweld en van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en de aanpak van radicalisering.

Not for profit sport evenementen:

Ook hier wordt het mogelijk om kleinschaligere projecten te laten subsidiëren. Vanaf 2021 kan men zich richten op drie types van evenementen met name Type I (minimum 3 deelnames uit 3 verschillende programmalanden), Type II (minimum 6 deelnames uit 6 verschillende programmalanden) en Type III (minimum 10 deelnames uit 10 verschillende programmalanden). De lump sums zijn respectievelijk 200.000, 300.000 en 450.000 euro.

De evenementen moeten kaderen in één van volgende thema’s.

 • Vrijwilligerswerk in de sport.
 • Sociale inclusie door sport.
 • Bestrijding van discriminatie in de sport, met inbegrip van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
 • Bevordering van de deelname aan sport en fysieke activiteit, met inbegrip van:
  • De uitvoering van de aanbeveling van de Europese Raad over lichaamsbeweging die bevorderlijk is voor de gezondheid, de EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging en de Tartu call voor een gezonde levensstijl.
  • De ondersteuning van de uitvoering van de Europese week van de sport.
  • De bevordering van sport en lichaamsbeweging als een instrument voor gezondheid.
  • De bevordering van alle beweeg- en sportactiviteiten, met inbegrip van traditionele sport en spel en intergenerationele sport.

De volledige programmagids en de portal voor je project in te dienen vind je op de website van EACEAC.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be