Co-creatie en burgerparticipatie

Beleidsparticipatie

Er zijn veel manieren om je burgers bij het beleid te betrekken. Stel je steeds de vraag welke methode geschikt is voor welke situatie. De beleidssituatie en de participatietechniek moeten met andere woorden op elkaar afgestemd worden. Ook moet je de afweging durven maken wanneer burgerparticipatie een zinvolle keuze is.

De tendensfiche ‘Sport in een gemeente met betrokken burgers’ gaat hier op in. Ook in de Kennisbank vind je veel informatie om participatietrajecten vorm te geven.

Relevante wetgeving met betrekking tot beleidsparticipatie

  • Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur bevat een aantal bepalingen over het lokaal beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van burgers en de samenstelling van raden en overlegstructuren.

Adviesraad sport

Wil je aan de slag gaan met je adviesraad sport en de werking ervan verbeteren? Ga aan de slag met de gratis online tool ‘Ik kies voor advies’. Vanuit een theoretische invalshoek schakelen we snel over naar praktijkverhalen. Deze tool zet je aan tot nadenken over de werking rond adviesverlening en burgerparticipatie in jouw gemeente. Ze bevat filmpjes (ideaal als discussiemateriaal) praktijkvoorbeelden en modeldocumenten voor burgerparticipatie, adviesraden sport en adviesverlening.

Relevante wetgeving voor de werking van de adviesraad sport

Kennisbank

Meer weten over burgerparticipatie?

Neem een kijkje in de Kennisbank. Hier vindt je concrete informatie voor de werking van je sportraad en meer informatie over (online) burgerparticipatie.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be