Beleidsplanning

Beleids- en beheerscyclus (BBC)

Het besluit van de beleids- en beheerscyclus bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Hett besluit bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties …), de uitvoering en de evaluatie.

Lees meer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Wat is het verschil tussen prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen?
Hoe en wanneer kan het meerjarenplan gewijzigd worden?

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
David Van den Bosch
David Van den Bosch Stafmedewerker T 03 780 91 80 david@lokaalsportbeleid.be