Telex Raad van Bestuur

Oktober 2022

De Raad van Bestuur kwam op dinsdag 25 oktober 2022 samen in Brugge waar ze in de namiddag ook de Bedrijvendag bijwoonden. Hieronder een greep uit de agendapunten die besproken werden.

  • Opvolging financiën.
  • Planning 2023: De Bestuursvergadering voor volgend jaar werd vastgelegd, net zoals de Algemene Vergadering/ontmoetingsmoment. Noteer hiervoor alvast vrijdag 2 juni 2023 in jullie agenda.
  • Het Bestuur ging verder op het inhoudelijk thema voor het Congres Lokaal Sportbeleid 2023 en de betrokkenheid van de leden bij de voorbereiding via een werkgroep.
  • Bespreking jaaractieplan 2023.
  • De nieuwe voorzitters hebben de voorbije weken niet stil gezeten en hun rolverdeling bepaald. Samen met het bestuur werd de manier van werken besproken.
  • Red het zwemmen: We gingen dieper in op de verschillende crisissen die de zwembadsector momenteel treffen.
  • De impact van de energiecrisis werd besproken.
  • Het Bestuur blikte vooruit naar de Maand van de Sportparticipatie én de Trefdag Sportparticipatie.
  • Update van het Team van Netwerk Lokaal Sportbeleid.