Telex Raad van Bestuur

Maart 2022

De Raad van Bestuur kwam in maart 2022 voor het eerst sinds lang nog eens fysiek samen in Sint-Niklaas. Hieronder een greep uit de dossiers die besproken werden.

 • Opvolging financiën en begroting 2022.
 • Het bestuur ging verder met de opvolging van de organisatie van Congres Lokaal Sportbeleid in 2022.
  • Stand van zaken.
  • Bespreking panel.
 • De samenstelling van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur stonden op de agenda.
  • Bart Van Dijck wordt als lid van de Raad van Bestuur ook lid van het Dagelijks Bestuur.
 • Stand van zaken Bedrijfspartnerships 2022.
  • Er zijn nu 58 bedrijven partner bij Netwerk Lokaal Sportbeleid, waarvan 42 Master Partner die op de beurs op Congres Lokaal Sportbeleid zullen aanwezig zijn.  
 • Terugkoppeling oefening rond de werking van de provinciale afdelingen.
 • De corona-actualiteit werd besproken, waaronder ook het dossier rond ventilatie en luchtkwaliteit.
 • De crisis rond de oorlog in Oekraïne en de voorlopige impact op lokale besturen kwam aan bod.
 • Er werd een overzicht gegeven van de initiatieven rond clubondersteuning.
 • Blik op Europa:
  • Stand van zaken EU Sport Link.
  • Stand van zaken Active Local Europe.
  • Nieuw Europees project coach+.
 • De Raad van Bestuur ging op zoek naar een vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur van MOEV.
 • Update Team Netwerk Lokaal Sportbeleid.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid