Telex Raad van Bestuur

December 2022

De Raad van Bestuur kwam op dinsdag 6 december 2022 samen in Sint Niklaas (in het kantoor van Netwerk Lokaal Sportbeleid). Hieronder een greep uit de agendapunten die besproken werden op de laatste vergadering van het jaar 2022.

 • Opvolging financiën en begroting.
 • De werkzaamheden rond Congres Lokaal Sportbeleid 2023 werden teruggekoppeld aan het Bestuur:
  • Het thema
  • De sessies
  • De planning
  • De werkgroep
  • De bedrijfspartners
  • De begroting
 • Het beleidsplanningsproces voor de komende jaren werd gekaderd en besproken. Zowel voor Netwerk Lokaal Sportbeleid als organisatie als de ondersteuning voor onze leden.
 • Stand van zaken van verschillende dossiers: Red het zwemmen, de energiecrisis, de referentieregio’s …
 • Er werd informatie gegeven rond twee Vlaamse initiatieven: Een Vlaams meldpunt rond grensoverschrijdend gedrag en de verplichting voor trainers om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.
 • Update uit Europa: online infosessie op donderdag 12 januari 2023 en de oproep voor de bestuursploeg en de Algemene Vergadering van EU Sport Link.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid