Telex Raad van Bestuur

Augustus 2021

De Raad van Bestuur kwam terug samen na een welverdiend zomerverlof en vergaderde op dinsdag 31 augustus 2021. Hieronder een greep uit de dossiers die besproken werden.

  • Opvolging financiën.
  • Inhoudelijke brainstorm voor de invulling van het Congres Lokaal Sportbeleid in 2022.
  • De corona-actualiteit werd besproken (fase vanaf 1 september 2021 en de problematiek rond CO2-meters).
  • De verschillende afdelingen houden een najaarsvergadering de komende weken.
  • Opvolging groepsaankopen.
  • Het Bestuur bereidde een gesprek met Sport Vlaanderen voor rond de evaluatie van het decreet voor de sportfederaties.
  • Bespreking overeenkomsten met verschillende stakeholders en partnerorganisaties.
  • Vooruitblik naar Bedrijvendag en Bedrijfsweken.
  • Varia.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid