Telex Bestuursorgaan

Februari 2023

Het Bestuur Lokaal Sportbeleid vergaderde op donderdag 23 februari 2023 in Sint-Niklaas. Hieronder een greep uit de agendapunten die besproken werden:

 • Opvolging financiën. De begroting 2023 werd goedgekeurd door het bestuur.
 • Het Bestuur evalueerde het jaaractieplan 2022 en besprak ook het verdere beleidsplanningsproces voor de komende jaren.
 • Congres Lokaal Sportbeleid
  • Laatste stand van zaken rond deelnemers, bedrijven, inhoud en beleving.
  • De gloednieuwe app werd getoond.
  • Bespreking locaties voor de komende jaren.
 • De eerste voorbereidingen voor de Algemene Vergadering van vrijdag 2 juni 2023 werden getroffen.
 • Opvolging actuele dossiers;
 • Bespreking beleidsthema’s voor onderzoeksagenda Sport Vlaanderen.
 • Opvolging Afdelingen.
 • Terugblik op Masterclass Lokaal Sportbeleid, Startersdag en centrumstedenoverleg.
 • Trefdag Zwembaden in november 2023.
 • Vooruitblik naar verkiezingen met de oprichting van een werkgroep Beleid.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid