Start van de Europese Week van de Sport

Van 23 tot 30 september 2022 vindt in alle lidstaten van de Europese Unie The European Week of Sport plaats. In Vlaanderen werkt Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie samen met Sport Vlaanderen om sportclubs de kans te geven een Europese uitwisseling te realiseren. 12 clubs kregen een positieve beoordeling van hun project en kregen 750 euro ter beschikking om reis- en andere kosten te dekken.

Op de website van Sport Vlaanderen vind je de acties die de clubs zullen doen. Met de hashtag #BeActive en #EWOS zullen ze ook foto’s en filmpjes versturen via sociale media. Hou deze zeker in het oog als je wil weten welke clubs in jouw buurt Europees actief zijn.

Denk je ook al na over mogelijke uitwisselingen? Weet dat in 2023 het Erasmus+ sport programma uitgebreid wordt en dat trainers, officials, bestuurders en managers een aanvraag zullen kunnen indienen voor individuele leermobiliteit. De komende maanden zal Netwerk Lokaal Sportbeleid hier nog uitgebreid over berichten.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be