Sport en gezondheid één van de peilers van het nieuwe Interreg kaderproject People to People2 (Euroregio Maas Rijn – provincie Limburg)

Binnen het People to People2-kaderproject Interreg V-A EMR steunt de Euregio Maas-Rijn microprojecten die als doel hebben de grensoverschrijdende ontmoeting en uitwisseling tussen burgers, verenigingen, organisaties, bezoekers en openbare instellingen te stimuleren. Door de bevordering van grensoverschrijdende activiteiten die dicht bij de mensen staan, zoals bijvoorbeeld de organisatie van evenementen, de ontwikkeling van gemeenschappelijke initiatieven en instrumenten … moet het bewustzijn voor samenwerking over de grenzen heen worden verbeterd, de waarneming en belevenis in de grensregio worden versterkt en ten slotte de levenskwaliteit van de inwoners van de EMR worden verhoogd.

Werkingsgebied Euroregio Maas Rijn

Projectvoorstellen, die voor een PtoP2-microproject in aanmerking komen, dienen betrekking te hebben op volgende maatregelen:
• Maatregel 1: Cultuur
• Maatregel 2: Arbeidsmarkt, Onderwijs & Jeugd
• Maatregel 3: Burgerparticipatie & publieke dienstverlening
• Maatregel 4: Toerisme en recreatie
• Maatregel 5: Natuur en milieu
• Maatregel 6: Sport en gezondheid

Voor één van de eerste malen wordt sport specifiek vermeld in een Interreg programma. Lokale besturen die bijvoorbeeld een sportief evenement willen organiseren in samenwerking met een andere buitenlandse gemeente in de regio, kunnen rekenen op een subsidie van 50%.

Specifieke aspecten

Volgende elementen zijn essentieel voor deze oproep:

  • Mogelijke financiële steun: 50% van de projectkosten met een maximum van 40.000 €.
  • Tijdbestek voor de looptijd van uw microproject: vanaf 1 december 2022 tot en met 14 oktober 2023.
  • Periode waarin de kosten subsidiabel zijn: 1 december 2022 tot en met 14 oktober 2023.

Alle info over deze oproep via deze link en/via de contactpunten voor dit programma:

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be