Projectoproepen Koning Boudewijnstichting

Visuele handicap & inclusie

De projectoproep “Voor meer toegankelijke vrijetijdsactiviteiten voor personen met een visuele beperking” wil steun verlenen aan actoren in de sport-, vrijetijds-, culturele, sociale en gehandicaptensector die de toegang tot inclusieve vijetijdsactiviteiten willen bevorderen voor mensen met een visuele beperking. Dit kan gebeuren door een aangepast onthaal, de invoering van nieuwe begeleidings- en coaching praktijken, de verrijking van het aanbod met modules die toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking, de aanpassing van de fysische omgeving, het financieel toegankelijk maken van het aanbod, …

Een bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten die gericht zijn op de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de website en/of andere communicatiemiddelen van de organisaties.

Het vergemakkelijken en stimuleren van de participatie van mensen met een visuele beperking in de samenleving moet centraal staan in de gesteunde projecten. Partnerschappen tussen organisaties van de sector handicap en organisaties van de sector vrijetijd in de brede zin van het woord zullen de voorrang krijgen.

Praktisch

  • Timing: start 20/03/2023, indienen tot en met 28/06/2023
  • Ondersteuning: tot 25.000 euro
  • Voor wie? Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke organisatie met een sociaal doel, die gevestigd is in België. Zowel projectverantwoordelijken uit de sector visuele handicap als organisaties buiten de sector die de deelname van personen met een visuele beperking voorop stellen.

ING fonds voor duurzame gebouwen

Het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen lanceert deze projectoproep om u te helpen bij uw plannen voor het vergroenen van de gevels van voor het publiek toegankelijke gebouwen, ten gunste van iedereen. Voor alle projecten samen wordt een bedrag van minimum 300.000 euro ter beschikking gesteld, met een maximum van 100.000 euro per project.

Ligt het gebouw waarin u werkt, waarvan u de eigenaar of de verantwoordelijke bent in stedelijk gebied? Komen er regelmatig burgers en verschillende groepen over de vloer en zou het gebaat zijn bij een vergroening van de gevels ten voordele van de gebruikers, bezoekers en omwonenden? Hebt u al onderzocht of uw idee haalbaar en relevant is, hebt u al ontwerptekeningen en een voorontwerp laten maken, of wilt u deze en volgende stappen sneller doorlopen zodat uw project in de komende maanden vorm kan krijgen?

Vertel over uw project en dien uw kandidatuur in voor de projectoproep 2023 van het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen. Bekijk de onderstaande selectiecriteria om uw kandidatuur zo goed mogelijk voor te bereiden.

Praktisch

  • Timing: start 08/02/2023, indienen tot en met 08/06/2023
  • Ondersteuning: vanaf 15.000 tot 100.000 euro
  • Voor wie? Een project kan worden ingediend door elke, openbare of particuliere, organisatie in een gebouw waar vaak publiek komt of dat voor het publiek toegankelijk is, zoals gemeentehuizen, stadhuizen, stations, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, opvanghuizen, crèches, scholen, opleidingsinstellingen, sportcentra, zwembaden, musea, theaters, culturele centra, bibliotheken, mediatheken, gemeenschapscentra… Deze projectoproep is niet bedoeld voor bedrijven of commerciële initiatieven, noch voor projecten van individuele personen.