Programma Trefdag Sportparticipatie 2022

Om tijdens de Trefdag Sportparticipatie in te zetten op verbinding over de beleidsdomeinen heen hebben we ervoor gekozen om samen met G-sport Vlaanderen enkele sessies in te plannen waarbij we de sociale-, gezondheids- en sportsectoren graag in contact met elkaar brengen. In totaal brengen we maar liefst 25 sessies op deze fysieke trefdag met de steun van Sport Vlaanderen. Een overzicht van de sessies tijdens de Trefdag Sportparticipatie 2022 vind je op deze pagina.

Plenum (10.00 – 11.20 uur)

TITELPARTNERORGANISATIE(S)
Beno Schraepen – ExclusesAP Hogeschool

Keuzeblok 1 (11.30 – 12.20 uur)

TITELPARTNERORGANISATIE(S)
Hoe samenwerken in de regio om tot een laagdrempelig beweegaanbod te komen?G-sport Vlaanderen, Demos
G-sporters toeleiden naar het juiste sportaanbodG-sport Vlaanderen
Traject rond motorische ontwikkelingStad Antwerpen
Inspiratiesessie sport & inclusie – Sportpromotie als hefboomTriple Challenge, Gemeente Wuustwezel, AP Hogeschool
Hoe kom je tot de actieve participatie van mensen in armoede?Buurtwerk ’t Lampeke vzw
Sportwijken, een meerwaarde voor lokaal besturen en sportverenigingenSportwijk Schotte, Sportwijk Mechelen
Exergaming / Sportscube for Active GamingHowest, Sportinnovatiecampus Brugge
Impact op het hoofdRisicovechtsportplatform Vlaanderen

Keuzeblok 2 (13.15 – 14.15 uur)

TITELPARTNERORGANISATIE(S)
EHBO voor mentaal welzijn in de sportclubG-sport Vlaanderen
Van G-karate tot een bewegingsmethodiek voor mensen met een beperkingG-karate Vlaanderen
Workshop sport & inclusie – Sportparticipatie voor iedereenTriple Challenge, Gemeente Wuustwezel, AP Hogeschool
Sjot, splash en ravotKind & Samenleving
Project ALLO?! verbindt jongeren en politieBuurtwild/t, LEJO
Communityscan Vital CitiesVital Cities
Samen scoren met Nederlandsvzw ‘de Rand’
Een brede waaier aan sportclubondersteuningNetwerk Sportclubondersteuning
Buurtsport Leuven neemt jullie mee naar de Sporthal ‘Stelplaatsen’Buurtsport Leuven

Keuzeblok 3 (14.30 – 15.30 uur)

TITELPARTNERORGANISATIE(S)
Het nieuwe G-sport Vlaanderen: wat kunnen wij voor jou betekenen?G-sport Vlaanderen
De kracht van sport buiten de muren van een gezondheids- of welzijnsinstellingGPN Meetjesland, G-sport Vlaanderen
Start to BuurtsportBuurtsport Mechelen
Vrije tijd en participatie in een veranderend landschapSport Vlaanderen
Wat kan Europa voor jou betekenen?EU Sport Link
Sport als middel om sociale doelstellingen te bereiken Younited Belgium
Sport voor jongeren met een kwetsbaarheidSportclub Schwung, LeuvenFietst vzw
PlaycationVlaamse Gemeenschapscommissie

Plenum (10.00 – 11.20 uur)

Beno Schraepen – Excluses

Binnen verschillende structuren en domeinen in de samenleving wordt integratie als visie stilaan vervangen door het nieuwe buzzwoord inclusie. Maar wat betekent het en hebben we het wel over hetzelfde? Is het wel realiseerbaar of is exclusie nu eenmaal de norm. Eén ding is zeker, het pad naar een meer inclusieve samenleving lijkt bezaaid met obstakels. In zijn boek Excluses worden diverse uitsluitingsmechanismen binnen alle levensdomeinen blootgelegd, ook binnen het vrijetijds- en sportaanbod. De lezing gaat dieper  in op de misverstanden rond en het belang van inclusie als breed maatschappelijk project en bovenal de rol die sport en vrijetijdsbesteding te spelen hebben als hefboom.

Beno Schraepen is orthopedagoog, lector en onderzoeker aan de AP Hogeschool Antwerpen en al ruim twee decennia betrokken bij (internationale) projecten m.b.t. inclusie binnen alle levensdomeinen. Hij schreef ‘Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen.’ met bijdragen van William Boeva.

Keuzeblok 1 (11.30 – 12.20 uur)

Hoe samenwerken in de regio om tot een laagdrempelig beweegaanbod te komen?

Een praktische workshop waarin we vanuit goede voorbeelden tips en tricks meegeven rond samenwerken met andere stakeholders in jouw gemeente of regio om een sociaal-sportief aanbod tot stand te brengen. Door Bart Ketelslegers (Demos) en Lien De Bruycker (G-sport Vlaanderen).

G-sporters toeleiden naar het juiste sportaanbod

G-sporters komen vaak met een specifieke sportvraag naar je toe. Wie kan ondersteuning bieden in het vinden van het juiste antwoord? Welke mogelijkheden zijn er en op welke manier kan je dit aanpakken? Silke Van Hoof (G-sport Vlaanderen) biedt inspiratie vanuit de praktijk.

Traject rond motorische ontwikkeling

Ontdek het project dat loopt in Antwerpen gericht op motorische ontwikkeling. Bovendien is dit project gekoppeld aan een onderzoek. Doel van het project? Vanop jonge leeftijd kinderen stimuleren en omkadering voorzien.

Inspiratiesessie sport & inclusie – Sportpromotie als hefboom

Als we met z’n allen het recht op inclusie aanvaarden, dan kunnen we ons volop gooien op het meest interessante en boeiende stuk: Hoe kunnen we het mogelijk maken? In de inspiratiesessie verkennen we de wisselwerking tussen lokale sportparticipatie en inclusie. Hoe kan sportparticipatie bijdragen tot meer inclusie op het lokale niveau en waar moeten we dan rekening mee houden? We gaan aan de slag met enkele uitgangspunten en criteria die er voor kunnen zorgen dat we via de sportparticipatie van morgen een stap dichter zijn bij een inclusieve samenleving.

Hoe kom je tot de actieve participatie van mensen in armoede?

’t Lampeke is een Leuvense vereniging die al jaren inzet op de participatie van kansengroepen aan vrije tijd, cultuur en sport. Armen nemen er het woord. Vanuit hun werking delen zij tips en tricks over hoe je drempels tot participatie wegwerkt.

Sportwijken, een meerwaarde voor lokaal besturen en sportverenigingen

Sportclubs laten samenwerken kan op veel manieren. Ontdek welke stappen de sportwijken namen en leer mee uit de ervaringen van dit boeiende project.

Exergaming / Sportscube for Active Gaming

Hoewel het niet altijd meteen duidelijk is, is de impact van technologie op sport enorm. De manier waarop we sporten verandert constant. Naarmate gamification en virtual reality aan populariteit winnen, verandert de manier waarop we sport ervaren. Exergames zetten aan tot beweging en zijn intensiever dan je misschien op het eerste zicht zou denken. Wees maar zeker dat je zweet!

Impact op het hoofd

Hoofdcontact tijdens het sporten; het gebeurt in de ene sport vaker dan in de andere, maar het kan tijdens elke vorm van sportbeoefening voorvallen. Wat zijn de risico’s, hoe wordt er mee omgegaan en wat kan er beter? We zoomen er tijdens deze interactieve sessie op in.

Keuzeblok 2 (13.15 – 14.15 uur)

EHBO voor mentaal welzijn in de sportclub

1 op de 4 personen komt in zijn of haar leven in aanraking met psychische problemen. Ook binnen een sportclub en andere sportwerkingen zijn er personen met een psychische kwetsbaarheid (onder de sporters, bestuurders, trainers, vrijwilligers, supporters …). Al te vaak verliezen we hen uit het oog terwijl ze net veel potentieel hebben om te groeien binnen een sportwerking. Maar wat houdt psychische kwetsbaarheid in en hoe herken je het? Welke rol kan sport hierin spelen? Tijdens deze initiatie gaan we hier dieper op in laten we een getuigenis aan het woord. Door Judith Debaere (G-Sport Vlaanderen).

Van G-karate tot een bewegingsmethodiek voor mensen met een beperking

Eric Bortels zet al jaren in op het toegankelijk maken van karate voor mensen met een beperking. Vanuit zijn ervaring ontwikkelde hij de methodiek ICP-Move waarmee je kan testen wat sporters met een beperking kunnen en hoe je de sport kan aanpassen op maat van de sporter. Interactieve sessie waar je met de methodiek aan de slag gaat.

Workshop sport & inclusie – Sportparticipatie voor iedereen

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, tips & trics en een handig sjabloon ga je zelf aan de slag om een sportevenement naar keuze inclusiever te maken. Je zal individueel brainstormen, overleggen in klein groepjes om vervolgens de learnings te communiceren binnen de grote groep. Zo kan je op de werkvloer onmiddellijk aan de slag!

Sjot, splash en ravot

Hoe creëer ik een avontuurlijke en beweegvriendelijke publieke ruimte vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren? Kom er meer over te weten tijdens deze sessie.

Project ALLO?! verbindt jongeren en politie

Met ALLO?! wordt een duurzame samenwerking tussen politie en jeugdwerk gestimuleerd. Het is de bedoeling deze ook structureel te verankeren, te leren uit de huidige praktijk en goede praktijkvoorbeelden te versterken.

Communityscan Vital Cities

De Community Scan is een hands-on tool waarbij je de buurt leert begrijpen en je je inleeft in het leven van jongeren en hun gebruik van de buurt. Een goede analyse is belangrijk om kansen en nieuwe bondgenoten te ontdekken en het perspectief van jongeren mee te nemen in de volgende stappen. De inzichten die je verzamelt helpen je om verder te bouwen op de capaciteiten die er liggen in de buurt en de positieve verandering die je nastreeft te realiseren. De communityscan is het resulaat van een Europees traject (IncluPAS)  waar in verschillende Europese steden werd geëxperimenteerd  met sport en bewegen als middel om de social inclusie bij kwetsbare jongeren te verhogen.

Samen scoren met Nederlands

Om de uitdagingen rond taaldiversiteit in de sportclub aan te gaan, ontwikkelde vzw De Rand het project ‘Boest!’. Tijdens deze sessie vormt het voorbeeld van ‘KV Zuun Academy’ de kern om raakvlakken tussen sport en taal aan te reiken. Concrete tips en tools worden meegegeven, zowel voor de sportclub als voor het lokaal bestuur in haar zoektocht om clubs rond dit thema te ondersteunen.

Een brede waaier aan sportclubondersteuning

Hoe kan je de sportclubs in jouw buurt helpen om een sterke basis neer te zetten voor de toekomst zodat ze zich kunnen klaarstomen voor de uitdagingen van morgen? We leggen het je graag uit aan de hand van enkele tips en een praktijkvoorbeeld!

Buurtsport Leuven neemt jullie mee naar de Sporthal ‘Stelplaatsen’

Sporthal Stelplaatsen is een project in samenwerking met Buurtsport Leuven, Jeugddienst Leuven en Fight Club Leuven, waar we een oude carwash van de Lijn hebben laten ombouwen tot sporthal – met een minimale financiële investering.

Keuzeblok 3 (14.30 – 15.30 uur)

Het nieuwe G-sport Vlaanderen: wat kunnen wij voor jou betekenen?

G-sporters in Vlaanderen: blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, ASS, chronische aandoeningen, fysieke beperking, psychische kwetsbaarheid en verstandelijke beperking. Kom luisteren wat G-sport Vlaanderen doet en voor jou kan betekenen!

De kracht van sport buiten de muren van een gezond- of welzijnsinstelling

Door in te zetten op een sportief aanbod buiten de muren van een zorginstelling werk je aan herstel en integratie in de maatschappij. In deze workshop brengen we de goede voorbeelden van Sportclub Boezjeern (visie vanuit een psychiatrisch ziekenhuis) en de zoektocht hierin vanuit de revalidatie van UZ Gent aan bod. Kom te weten welke rol jij als sport-, welzijns- of gezondheidspartner hierin kan opnemen.

Start to Buurtsport

Wat is Buurtsport en welke meerwaarde heeft dit voor jouw stad of gemeente? Welke verschijningsvormen kent het en hoe beïnvloedt het verschillende doelgroepen?

Vrije tijd en participatie in een veranderend landschap

In welke mate nemen Vlamingen deel aan het vrijetijdsleven in Vlaanderen? Welke factoren beïnvloeden die participatie positief of wat zijn drempels om deel te nemen? Van 2020 tot 2022 werd voor de 4de keer de participatiesurvey afgenomen, een grootschalig onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de Vlaming. Via die participatiesurvey wil de Vlaamse overheid meer kennis vergaren over de vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen, waaronder ook sport. Wat zijn de resultaten en voor welke uitdagingen staan we?

Wat kan Europa voor jou betekenen?

Sinds 2009 is sport een beleidsprioriteit van de Europese Unie. De subsidiestroom is in die jaren gegroeid en kent in 2023 maar liefst vijf programma’s binnen Erasmus+ sport waar beroep kan op gedaan worden door lokale besturen. Vooral het nieuwe leermobiliteitsprogramma voor coaches, medewerkers van sportdiensten en begeleiders opent een window of opportunities om je kennis en netwerk te vergroten.

Sport als middel om sociale doelstellingen te bereiken 

Op welke manier kan je sportmethodieken inzetten om sociale doelstellingen te bereiken? Hoe kan je door de kracht van samenwerking tussen sport en welzijn mensen met een kwetsbaarheid op weg helpen? Younited zet al jaren sport in als middel om kwetsbare mensen sterker te maken. Kenny Van Houcke deelt zijn ervaringen en biedt inspiratie om hier mee op in te zetten.

Sport voor jongeren met een kwetsbaarheid

Sportclub Schwung zet vanuit de bijzondere jeugdzorg in op een toegankelijk sportaanbod in de buurt. ‘Leuven fietst’ zet dan weer in op een toegankelijk fietsaanbod voor jongeren. Deze Leuvense sociaal-sportieve praktijken vertellen hoe zij kwetsbare jongeren in beweging krijgen.

Playcation

De kindvriendelijke stad, het is één van de krachtlijnen van het strategisch meerjarenplan van de VGC. Een kindvriendelijke stad maakt letterlijk ruimte voor spelen in de stad. Vandaag is dat niet voor elk Brussels kind evident.
Deze zomer ondersteunde de VGC daarom een experiment op rond speel- en sportimpulsen in de publieke en semi-publieke ruimte, voor kinderen èn volwassenen. Ruimte voor spel en beweging in de stad! Hoe maakten inwoners en organisaties afgelopen zomer van Brussel een stad op kindermaat? En hoe kan je dit als lokaal bestuur regisseren? 

Gerelateerde bedrijfspartners