Zet je gemeente in beweging

Zet je gemeente in beweging

+

-

ISB presenteerde 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid. Stuk voor stuk sluiten ze aan bij bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen.

 

De bouwstenen kunnen de basis vormen voor verkiezingsprogramma’s, ambitienota’s sport, het luik sport in het bestuursakkoord of voor het meerjarenplan van je gemeente.

 

Bekijk de brochure in onze kennisbank.

 

Gratis voor leden van Netwerk Lokaal Sportbeleid.

 

Prijs incl. BTW.

 

Niet-leden: €10,00
;