#PlekVrij: particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen in België

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn 14 miljoen Oekraïense burgers op de vlucht. Ook België werd een gastland en moest snel oplossingen vinden om opvang te bieden. In februari 2022 lanceerde de overheid #PlekVrij/#PlaceDispo, met de oproep om Oekraïense vluchtelingen thuis onderdak te bieden. De campagne was een succes.

In ons land gingen duizenden burgers in op deze oproep, wat na amper een week al goed was voor maar liefst 22.000 plaatsen! Op het hoogtepunt waren er bijna 40.000 plaatsen beschikbaar in de ‘Housing Tool’, die een overzicht geeft van de beschikbare opvangplekken. Oké, niet al deze plekken bleken effectief beschikbaar of geschikt, maar het geeft een indicatie van het enthousiasme van de gastgezinnen. Bovendien weten we dat een deel van de mensen die Oekraïne ontvluchtten, nog buiten dit netwerk onderdak vonden, bij vrienden of bij gastgezinnen die via sociale media of andere platformen een opvangplaats aanboden.

Onderzoek: Wie zijn deze gastgezinnen?

In juni 2022 lanceerde Odisee een grootschalige online bevraging van personen en gezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvingen, of opgevangen hadden, of die overwogen om dit te doen. Meer dan 650 gastgezinnen namen deel. Met dit project willen de onderzoekers de overheid en sociale organisaties informeren over de behoeften, mogelijkheden en grenzen van de gastgezinnen, en de mensen die zij opvangen. Dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het Onderzoekscentrum Sociaal Werk en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen.

Gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen: wie zijn ze en wat hebben ze nodig?

De onderzoekers bundelden de bevindingen van het onderzoek in een onderzoeksrapport. Het geeft ons een concrete inkijk in de drijfveren en ervaringen van de gastgezinnen. Ze hopen dat de overheden er genoeg inspiratie in vinden om een degelijk en duurzaam ondersteuningskader aan te bieden aan alle betrokkenen.

  • Wie zijn deze gastgezinnen?
  • Wat zijn of waren hun beweegredenen om op deze oproep in te gaan?
  • Met welke uitdagingen kregen ze te maken?
  • Welke ondersteuning hebben ze nodig?
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be