Platform Buurtsport schiet opnieuw uit de startblokken

Het was een tijdje geleden dat het platform Buurtsport fysiek samen kwam, hoog tijd om daar verandering in te brengen! Op vrijdag 24 juni 2022 kwam het Platform Buurtsport opnieuw samen in coStA Antwerpen.

Voor de heropstart werden meerdere personen aangeschreven die een (on)rechtstreekse link hebben met buurtsport in de brede zin. Gaande van onderzoekers gelinkt aan een hogeschool of universiteit tot buurtsportmedewerkers. Van experten uit andere beleidsdomeinen tot verschillende sport- en vrijetijdsdiensten. Samen keken ze naar het verleden, heden en de toekomst van Buurtsport in Vlaanderen.

Op de agenda stonden enkele prangende vragen, maar er werd eerst uitgebreid kennisgemaakt met elkaar en met een algemene visie op Buurtsport, wat deze juist inhoudt (definitie) en wat deze betekent voor iedereen aanwezig.

Vervolgens doken we in de agendapunten:

  • Zo waren er vragen rond de positionering en situering van het platform ten opzichte van andere overlegorganen. Hierbij beperkten we de lijst voorlopig tot deze die op gelijkaardige manier bezig zijn rond sportparticipatie, inclusie en buurtsport en waarvan er leden zetelen in meerdere van deze overlegorganen.
  • De Maand van de Sportparticipatie werd toegelicht.
  • Er werd inhoudelijk gekeken naar de bestaande tools rond Buurtsport. Zijn deze gekend en worden ze voldoende ingezet? Dekken zij de lading of zijn er nog steeds blinde vlekken in verband met Buurtsport?
  • We overliepen kort de impact van corona en de situatie rond Oekraïne op buurtsport. Welke bevindingen kwamen hieruit? Worden deze ook ervaren binnen het Platform Buurtsport en hoe kunnen we inspelen op dergelijke ad hoc thema’s en crisissen?
  • Ten slotte werden de focuspunten voor het huidige jaar nog toegelicht met een vooruitblik op de komende edities van het Platform Buurtsport.

WK 3X3 basketbal

Nadien zakten we naar de Groenplaats af en namen we van de gelegenheid gebruik om met enkele leden naar het WK 3X3 basketbal te gaan kijken. Een boeiende avond vol topsport van de bovenste plank.

Wil je als lokaal bestuur aan de slag gaan met 3X3 in jouw stad of gemeente? Lees dan zeker en vast het artikel ‘Urban sport in de kijker: 3X3 basketbal‘ dat we publiceerden in Tijdschrift Lokaal Sportbeleid #279.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be