Plan Samenleven schiet uit de startblokken

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur het startschot gegeven voor de uitrol van het Plan Samenleven. De middelen hiervoor – 47 miljoen euro voor de komende drie jaar – worden ingezet via de lokale besturen. Hiermee kunnen zij het samenleven in diversiteit in hun gemeente een boost geven. Bart Somers: “Samenleven in diversiteit is geen walk through the park. Het is op vele plaatsen een boeiende uitdaging. Met dit plan willen we efficiënt en doortastend te werk gaan. Niet langer 380 kleine projectjes, maar 24 robuuste projecten die we grootschalig uitrollen.”

De kick-off voor het Plan Samenleven vond de hele dag plaats in het Huis van het Nederlands in Brussel. Mandatarissen en ambtenaren van een 60-tal lokale besturen kregen tijdens infosessies meer toelichting bij de concrete aanpak van het Plan Samenleven. Tegelijk was de kick-off dag een ontmoetingsbeurs met vertegenwoordigers van meerdere gelijke kansenorganisaties waaronder School in Zicht, Jobroad, Steunpunt Ouders voor Inclusie …

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven Somers maakt voor de uitrol van het Plan Samenleven voor dit jaar ruim 14 miljoen euro vrij. De volgende twee jaar komen er nog eens 33 miljoen euro extra bij, in totaal 47 miljoen euro. 

Bart Somers: “Er zijn nog veel uitdagingen, maar onder de waterlijn zijn er veel positieve evoluties. De activiteitsgraad van mensen met migratieroots neemt drie keer zo snel toe als bij autochtone Vlamingen. Het aantal studenten met migratieroots dat doorstroomt naar het hoger onderwijs is op 15 jaar tijd verdubbelt van 20% naar meer dan 40%. Burgers met een beperking hebben al meer gelijke kansen dan vroeger. Maar er is nog steeds een achterstand. We moeten een turbo zetten op de positieve evoluties en de uitdagingen aanpakken. Het Plan Samenleven doet dat. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken die vandaag geen gelijke kansen hebben, vanwege hun afkomst, taalkennis, handicap, geaardheid….”

Van 380 naar 24

Het Plan Samenleven wil in de eerste plaats een einde maken aan de wildgroei van kleine projectjes. De 380 Gelijke Kansenprojecten uit het verleden worden nu herleid tot 24 robuuste acties binnen 7 doelstellingen.

Bij de doelstellingen gaat het om: het verhogen van Veiligheid en Leefbaarheid, het versterken van Nederlands, Competenties, Netwerken van burgers, het toe leiden naar Werk,  het tegengaan van Discriminatie, en het vormen van Eén Gemeenschap. Bij de concrete acties gaat het bijvoorbeeld over de organisatie van Zomerscholen (Onderwijs), Wijkverbeteringscontracten (Veiligheid en leefbaarheid), Buddies (Onderwijs, Werk), Correspondentietesten en integrale Toegankelijkheid (Discriminatie), enzovoort. Het volledige overzicht vindt u op www.plansamenleven.be

Alle projecten hebben concrete doelstellingen. De lokale besturen ontvangen financiële middelen op basis van de ingediende doelstellingen.

Bart Somers: “Na de oproep waar 103 lokale besturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie op intekenden, weten we nu al dat het komende jaar bijna 69.000 nieuwkomers via deze projectoproep Nederlands gaan leren. Of dat bijna 5.000 mensen een omstaanderstraining zullen krijgen, om adequaat te reageren als ze getuige zijn van discriminatie of onrecht. Ook zullen meer dan 3.600 ongekwalificeerde uitstromers naar een job worden begeleid. Plan Samenleven bereikt de komende jaren duizenden mensen. De tijd van goede bedoelingen met een beperkte output is voorbij, we gaan voor resultaat op het terrein.”

Lokale besturen

Terwijl Gelijke Kansenorganisaties voor hun werkings- en projectmiddelen vroeger rechtstreeks aanklopten bij de Vlaamse overheid, gebeurt de financiering nu via de lokale besturen. Zij bepalen zelf hoe ze de middelen inzetten. Ze kunnen de projecten zelf realiseren of samenwerken met private partners, verenigingen of middenveldorganisaties. Grotere gemeenten met meer ervaring kunnen hierbij als mentor en trekker optreden voor kleinere gemeenten of kleinere gemeenten kunnen een samenwerkingsverband aangaan.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceerde in april dit jaar al een oproep aan de lokale besturen om in te tekenen. Wil je weten welke acties in welke gemeenten worden uitgerold, en wie de mentoren zijn, kijk dan hier. Bart Somers: “De focus ligt op resultaten en impact, daarom werken we met concrete doelstellingen. Het enthousiasme bij de lokale besturen om het Plan Samenleven mee uit te rollen, verbaast me niet, maar maakt van mij een ongelofelijk tevreden minister. Lokale besturen weten het beste welke projecten voor hun gemeente nodig zijn.”