Werkgroep Bedrijven

De werkgroep Bedrijven ondersteunt en adviseert Netwerk Lokaal Sportbeleid op vlak van de algemene communicatie over de dienstverlening van de organisatie, de relatie met de bedrijfspartners en de zwempromotie die Netwerk Lokaal Sportbeleid voert. Zo is de werkgroep actief betrokken bij het Congres, de jaarlijkse bedrijvendag, de werkvergadering met de bedrijfspartners …

Samenstelling