Vlaanderen is Recreatie (VIR)

Vlaanderen is Recreatie (VIR) is een ledenorganisatie voor de recreatiesector. Zo wordt kennis verzameld die van belang is voor de recreatiedomeinen. Bij relevante wetgevingen speelt Netwerk Lokaal Sportbeleid/VIR haar rol als belangenverdediger voor de sector. VIR organiseert jaarlijks een studiereis en een najaarsvergadering voor de aangesloten recreatiedomeinen.

Bestuur