Denkfabriek Lokaal Sportbeleid

De Denkfabriek Lokaal Sportbeleid is een concreet klankbord en denkt na over beleidsvoering op vlak van lokaal sportbeleid. De leden van de denkfabriek verlenen medewerking voor concrete acties, producten en andere zaken. DE leden komen ongeveer vier keer per jaar (digitaal) samen. Het is een vaste kerngroep die uitgebreid kan worden naargelang de rubriek.

Samenstelling