Community Kennismanagement

Als kenniscentrum voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel is kennis vergaren en kennis delen een essentieel onderdeel van de werking van Netwerk Lokaal Sportbeleid. De leden van de Community Kennismanagement denken samen met het team na over hoe Netwerk Lokaal Sportbeleid de waardevolle praktijkkennis die er in elke sportdienst, zwembad, team van medewerkers … aanwezig is, kan vatten en delen met de sector. Op deze manier kunnen onze leden steeds met kennis van zaken aan de slag en worden ze gestimuleerd om te gaan voor kwaliteit en om permanent van elkaar te leren.

Samenstelling