Commissie Vorming

De Commissie Vorming is verantwoordelijk voor planning, coördinatie en uitvoering van het aanbod vormingen van Netwerk Lokaal Sportbeleid, bijscholingen en studiedagen, zowel op landelijk als provinciaal vlak. Een afstemming van het aanbod op de vraag van de lokale sportsector is daarbij van essentieel belang.

De Commissie Vorming vergadert twee maal per jaar, met als doel de planning van de landelijke vormingen, de afstemming van het provinciaal aanbod en het uitwerken van een nieuw aanbod. De commissie volgt ook de organisatie van de erkende bijscholingen voor redders.

Ze bestaat uit vrijwillige afgevaardigden van de provinciale afdelingen van Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Samenstelling