Commissie Infrastructuur

De commissie Infrastructuur ondersteunt Netwerk Lokaal Sportbeleid en haar medewerkers in het uitbouwen van een kenniscentrum op vlak van beheer van infrastructuur.

De samenstelling van deze commissie werd ook zo gekozen dat er een afvaardiging is van verschillende sectoren. De gemeentelijke sportdiensten vormen hier uiteraard het grootste aandeel, zowel van grote als van kleine gemeenten, maar ook hogescholenpubliek-private samenwerkingenrecreatiedomeinen … zijn afgevaardigd.

Deze commissie zal dan ook adviseren aan de raad van bestuur, kennis uitbouwen, aandacht hebben voor vernieuwing en dit op vlak van alle beheersmatige aspecten die in de sportsector belangrijk zijn.

Samenstelling