Afdeling West-Vlaanderen

Via provinciale afdelingen wil Netwerk Lokaal Sportbeleid nog dichter bij de leden staan. De afdeling West-Vlaanderen is een actieve afdeling die samen met en voor de leden-gemeenten een vormingsprogramma wil uitwerken en twee keer per jaar een ledendag/studiedag organiseert.

Bestuur