Afdeling Antwerpen

Via provinciale afdelingen wil Netwerk Lokaal Sportbeleid nog dichter bij de leden staan. De afdeling Antwerpen is een actieve afdeling die samen met en voor de leden-gemeenten een vormingsprogramma wil uitwerken. In januari vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats.

Bestuur