Oproep naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

Scholen krijgen stimulans om hun infrastructuur te delen, zowel indoor als outdoor. 

AGION en Sport Vlaanderen lanceerden op 8 maart 2021 gezamenlijk een oproep voor de indiening van projectvoorstellen voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs) kan zich tot en met 30 juni 2021 kandidaat stellen om subsidie voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur te verkrijgen.

Voor deze oproep wordt voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro voorzien, gespreid over 2021 en 2022. Lees hier het persbericht van Vlaams minister voor Sport Ben Weyts.

De oproep voor het openstellen van schoolgebouwen en speelplaatsen/sportpleinen is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0

Aan de aanvraag werden criteria gekoppeld om de kwaliteit van de dossiers te verhogen: aantal uren en noden buitenschoolse bezetting (25 punten), beweeg-, sport- en spelwaarde (25 punten), verbetering van de kwaliteit van het aanbod (20 punten), draagvlak en participatie (15 punten), pedagogische visie (15 punten). Een aanvraag kan maximaal 100 punten behalen. Om geselecteerd te worden, moet het dossier een minimale totaalscore van 65 punten behalen.

Daarnaast is de toekenning van subsidie steeds afhankelijk van het beschikbare budget.

Deze oproep is gelijkaardig aan de drie eerdere oproepen Projectsubsidie openstellen schoolsportinfrastructuur en Pimp je speelplaats.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze oproep.

Meer info

  • Meer informatie vind je op de website van AGION.
  • Betreffende het criterium van beweeg, sport- en spelwaarde kan je ook terecht bij Sport Vlaanderen: Stijn Boons of Sven Meert – Afdeling Sportinfrastructuur – 02/553.69.97. Voor alle andere info neem je contact op met Agion via rf@agion.be of 02/211 05 11.