Niet 1 maar 4(!) nieuwe voorzitters voor Netwerk Lokaal Sportbeleid

Op de algemene vergadering in juni kondigde Cindy Winters haar afscheid aan als voorzitter van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Binnen het Bestuur werd er in de zomermaanden hard gewerkt aan de opvolging. Op de laatste vergadering van dinsdag 30 augustus 2022 gaf de Raad van Bestuur volmondig het vertrouwen aan vier enthousiaste leden om de fakkel over te nemen. Ze maken meteen deel uit van het nieuwe Dagelijks Bestuur en staan klaar om de uitdagingen aan te gaan en onze ledenvereniging verder vooruit te stuwen.

Bart Van Dijck (gemeente Mol), Sam Janssens (gemeente Zaventem), Tom Baerts (gemeente Heusden-Zolder) en Wendy Mortelmans (gemeente Heist-op-den-Berg) nemen een nieuwe rol op binnen Netwerk Lokaal Sportbeleid. Dit sterke kwartet neemt de voorzittersfakkel over van Cindy Winters (stad Leuven). Nogmaals onze dank voor al haar engagement en haar inzet om het lokale sportbeleid op de kaart te zetten. Cindy blijft lid van ons bestuursorgaan. Niet één voorzitter wordt dus aangesteld, maar wel vier betrokken leden die samen een zichtbaar en nieuw Dagelijks Bestuur zullen vormen.

Bart, Sam, Tom en Wendy kennen omwille van hun engagement als lid van de Raad van Bestuur al langer het reilen en zeilen van Netwerk Lokaal Sportbeleid en zijn al even actief binnen hun respectievelijke provinciale afdelingen. Hoe het voorzitterschap onderling wordt verdeeld en wie welke rol op zich neemt, wordt op dit moment besproken en vastgelegd.

De voorbije jaren waren voor iedereen enorm uitdagend. De wereld verandert continu onder druk van verschillende crisissen, de sportsector neemt nieuwe vormen aan en ledenverenigingen gaan op zoek naar nieuwe manieren van werken en engagement. Ook hier wil Netwerk Lokaal Sportbeleid, zoals ISB dat ook steeds was, een voorloper in zijn. Een nieuwe samenstelling en vorm van een gedeeld voorzitterschap kan hier een kleine, maar belangrijke schakel in zijn. Er komen bovendien heel wat nieuwe uitdagingen aan en de opdrachten zijn talrijk, deze delen door wat extra man- en vrouwkracht is dan ook zeer welgekomen.

Als absolute prioriteit willen Bart, Sam, Tom en Wendy het belang van het netwerk onder de aandacht brengen én versterken. Daar past ook een nog betere doorstroming tussen nationale organen, provinciale afdelingen, regio’s en individuele leden in. Hierbij worden de organisatie en de structuren van Netwerk Lokaal Sportbeleid verder onder de loep genomen en versterken we onze ledenvereniging in het Vlaams sportlandschap.

De timing zit goed. Zo ziet het viertal samen met het Bestuursorgaan, het team en de directeur een aantal belangrijke werven om de komende maanden aan te pakken. Denk maar aan Congres Lokaal Sportbeleid 2023, de lokale verkiezingen in 2024 en last but not least een toekomstplan voor Netwerk Lokaal Sportbeleid, een nieuw beleidsplan 2024-2028 (als opvolger voor ISB plant 2019-2023).

Congres Lokaal Sportbeleid 2023 wordt bovendien een nieuw momentum voor ons netwerk. Nieuwe verkiezingen staan voor de deur en het viertal wenst maximaal in te zetten op de betrokkenheid van al onze leden, afdelingen, commissies en werkgroepen om op deze manier een sterke rol in het Vlaams sportland te blijven innemen.

Samen sterk voor een sterk lokaal sportbeleid, voor en met sport!

Namens Bart, Sam, Tom en Wendy
de Raad van Bestuur en de directeur

Wendy Mortelmans, Bart Van Dijck, Sam Janssens en Tom Baerts.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid