Maand van de Sportparticipatie 2022: Komaf? Komaf!

Tijdens deze derde editie van de Maand van Sportparticipatie zetten we in op handvaten aanreiken om nog laagdrempeliger te werken en nog meer mensen, ook de minder kansrijke en kwetsbare groepen, aan het sporten en bewegen te krijgen in het zwembad, in de sporthal, in de sportclubs en in hun eigen buurt. Vrijetijdsbesteding stopt namelijk niet aan de schoolpoort, aan de parking van de sportvereniging of binnen de muren van een cultuur- en/of jeugdorganisatie. Daarom is het ook interessant om sectoroverschrijdend te kijken naar kansen.

Komaf

Eind 2020 kregen BataljongDe AmbrassadeJint en Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de opdracht om samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te zetten voor geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal. Met deze vraag kwam het Jeugdwerk voor Allen tot zijn einde en kreeg het vanaf 2022 een nieuw jasje onder de noemer Komaf.

Afgelopen vrijdag 18 november 2022 vond het netwerkmoment ‘Inclusie in de vrijetijd’ plaats, georganiseerd door de Komaf-partners, Stad Antwerpen en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Tijdens dit netwerkmoment werd de waarde van het jeugdwerk extra in de kijker gezet, want kinderen en jongeren hebben recht op jeugdwerk en vrijetijdsbesteding, ongeacht wie ze zijn, waarin ze geloven, wat ze wel of niet kunnen. Het jeugdwerk, lokale besturen, welzijnsorganisaties en andere vrijetijdsactoren hebben dan ook als taak elk kind en elke jongere een plek te geven binnen het vrijetijdsaanbod.

Netwerk Lokaal Sportbeleid ging in gesprek met enkele Komaf-partners over wat Komaf juist inhoudt en hoe dit relevant is voor onze leden.

Gerelateerd nieuws

Lees gerelateerde nieuwsberichten, waarbij bredere inclusie en het belang van sectoroverschrijdend te werken, op onze website over 1,2,3 Inclusie, het actua rond het BOA-decreet en het Plan Samenleven.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be