Kandidaat-projectontwikkelaars gezocht voor terrein SC Houtemveld

De stad Tienen lanceert een oproep naar projectontwikkelaars voor de invulling van een terrein in het sportcentrum Houtemveld. Het perceel wordt voor een periode van 50 jaar in erfpacht gegeven. De activiteiten die er ontplooid kunnen worden, moeten complementair zijn aan het sport- en vrijetijdsaanbod in de stad. Aanvraagdossiers zijn welkom tot vrijdag 25 maart ’22 om 10.00 uur.

De stad Tienen wil in het sportcentrum Houtemveld een perceel grond in erfpacht geven aan een projectontwikkelaar. Het betreft een terrein van ruim 17 are grenzend aan het gebouw waarin de Boulistenclub Tienen en de Petanqueclub Kazerne Tienen gevestigd zijn, vlakbij de parking van het sportcentrum. De erfpacht wordt gegeven voor een periode van 50 jaar.

“Ingediende projecten dienen een meerwaarde te bieden aan de sport- en vrijetijdsbeleving op het Houtemveld en in de stad in het algemeen”, vertelt schepen van vrije tijd Wim Bergé. “Ze dienen m.a.w. complementair te zijn aan de sportactiviteiten die uitgeoefend worden in het sportcentrum en elders in de stad.”

Het volledige erfpachtdossier kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/erfpacht-houtemveld en in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor meer info kan contact opgenomen worden met Ingrid Goyens van de juridische dienst, tel 016 80 57 70, ingrid.goyens@tienen.be. Projectvoorstellen moeten uiterlijk op vrijdag 25 maart ‘22 om 10.00 uur ingediend worden bij de stad.