ISB wordt Netwerk Lokaal Sportbeleid

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) in een nieuw jasje: nieuwe naam, nieuwe huisstijl en nieuwe website

28 juni 2021 – Na een intensief voorbereidend traject, dat we samen met onze meer dan 290 leden hebben doorlopen, kondigen we met veel trots onze nieuwe naam aan.  Na 36 jaar onder de ISB vlag, slaan we vanaf vandaag een nieuwe weg in. Een weg naar nog meer uitwisseling, nog meer betrokkenheid en nog meer netwerken. Dit met als doel een sterk lokaal sportbeleid. ISB wordt Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Netwerk Lokaal Sportbeleid, het is de vlag die de lading dekt. Want we gaan allemaal samen voor een sterk lokaal sportbeleid. Of het nu het zwembad, de sportdienst, het recreatiedomein of de sportinfrastructuur an sich is. Zij staan allemaal in functie voor dit sterk lokaal sportbeleid. Een sterk lokaal sportbeleid als volwaardig beleid binnen het lokale bestuur én met een sterke netwerklink naar hogere overheden, sportactoren, andere sectoren …

Nog meer dan ooit staat uitwisseling centraal. De meer dan 290 steden en gemeenten, uit alle hoeken van Vlaanderen, staan er niet alleen voor. Zij kunnen terugvallen op elkaar. Ze maken deel uit van onze dynamische ledenvereniging,  een community, een netwerk van professionals uit het sportieve werkveld. Het Netwerk Lokaal Sportbeleid.

En dat netwerk willen we nog sterker uitspelen. Door het delen en uitwisselen van nog meer kennis, offline én online, kunnen we nog meer en beter aanvoelen wat er leeft binnen het lokale terrein en houden we de vinger aan de pols. Het leggen van de juiste connecties is daarbij van essentieel belang. Connecties tussen onze leden onderling, connecties met onze sterke bedrijfspartners en connecties met andere organisaties die ook voor een sterker lokaal sportbeleid gaan. Verschillende communities die samen het Netwerk Lokaal Sportbeleid vormen.

Onze nieuwe naam brengt ook een nieuwe huisstijl met zich mee. Enerzijds eigentijds en dynamisch, waarbij het lokale naar voren komt door de oranje pointer en waarbij het netwerk, de verbinding, zichtbaar is in de krul. Anderzijds krachtig en eenvoudig, waarbij onze kernwoorden duidelijk naar voren komen en waarbij er wordt gewerkt met twee hoofdkleuren (blauw en oranje). Een duidelijke knipoog naar het kleurgebruik dat ook zichtbaar was in het logo van ISB.

Nieuwe website

De nieuwe naam en nieuwe huisstijl brengt ook een nieuwe website (www.lokaalsportbeleid.be) met zich mee. Jeroen Vanderputte, Directeur Netwerk Lokaal Sportbeleid: “Een dynamische website die volledig in die nieuwe huisstijl past en waarbij ons netwerk centraal wordt gesteld. Vanzelfsprekend worden de inhoudelijke dossiers van Netwerk Lokaal Sportbeleid uitgelicht en wordt er opvallend meer doorverwezen naar de kennisbank. Op die manier wordt onze website een handig doorgeefluik en vind je snel wat je zoekt. Dé plek waar er diverse praktijkvoorbeelden ter beschikking worden gesteld. Je kan er terecht voor inspiratie en je vindt er antwoorden op al jouw vragen. Uiteraard krijgen onze bedrijfspartners ook de nodige visibiliteit op onze nieuwe website.”

Naast een nieuwe naam, nieuwe huisstijl en nieuwe website zetten we in op heel wat andere zaken die we in het verleden ook aanboden. Zo blijven we onze nieuwsbrief om de veertien dagen versturen, zij het wel meer op maat gericht. Het vaktijdschrift van Netwerk Lokaal Sportbeleid zal in de toekomst ook nog steeds gepubliceerd worden. Een tijdschrift boordevol praktijkverhalen en interviews. Ook hier in een nieuw en modern kleedje. Tot slot blijven we inspirerende praktijkverhalen aan bod komen in onze podcast.

Uiteraard voeden we onze leden ook via andere communicatiekanalen. Je kan Netwerk Lokaal Sportbeleid volgen via Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Verder blijft Netwerk Lokaal Sportbeleid leden begeleiden door het geven van vormingen en opleidingen rond meerdere relevante thema’s. Dit onder een nieuwe naam, maar mét dezelfde kwaliteitsnorm.

“We kijken ook al enorm uit naar ons jaarlijkse congres. In maart 2022 organiseren we voor de 46ste keer een tweedaags congres. Een must voor alle sportprofessionals uit de lokale sportsector in Vlaanderen. In 2021 organiseerden we omwille van corona een meer dan geslaagde digitale editie, maar volgend jaar hopen we terug veel volk fysiek te kunnen ontmoeten in Hasselt, congresstad in 2022”, zegt Cindy Winters, Voorzitter Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Op naar de start van de zomervakantie, de start van een nieuw tijdperk, de start van Netwerk Lokaal Sportbeleid!

Geschiedenis

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een organisatie met een rijk verleden. Reeds in 1985 ontstond het Instituut voor Sportbeheer (ISB) door de fusie van de Liga van Sportfunctionarissen en de Bond van Zweminrichtingen, Sportcentra en Recreatiecentra. In 1999 werd de naam uitgebreid naar Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. In 2008 verkrijgt het toenmalige ISB de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste en een jaar later wordt de organisatie in een nieuw jasje gestoken. Met een nieuw logo en nieuwe huisstijl duikt de organisatie een nieuw tijdperk in. In 2010 wordt de kennisbank opgericht, een digitale plek waar alle kennis wordt verzameld en ter beschikking wordt gesteld aan professionals uit het werkveld. In 2011 neemt ISB haar intrek in een nieuw gebouw aan de August De Boeckstraat in Sint-Niklaas. Van daaruit wordt er gewerkt aan verschillende dossiers op het gebied van lokaal sportbeleid.

Over Netwerk Lokaal Sportbeleid

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een ledenvereniging en een kenniscentrum en fungeert als netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijk sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie.

Netwerk Lokaal Sportbeleid zet in op leren van én met elkaar tussen collega’s actief op het lokale werkveld. We creëren kansen voor jou in een toekomstig sterk lokaal sportbeleid. En we gaan samen aan de slag.

Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt bestuurd vanuit een Raad van Bestuur met vertegenwoordigers uit het werkveld. Een professioneel team van elf medewerkers ondersteunt en faciliteert de werking. Diverse commissies en werkgroepen zorgen voor kennisontwikkeling, inspiratie en gedragenheid van de werking.