Subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur klaar in najaar 2021?

We organiseren een workshop rond de beoordelingscriteria. 

Het decreet bovenlokale sportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur kunnen ingediend worden. In 2021 is er uitzonderlijk € 35 miljoen te verdelen voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. De gesubsidieerde subsidieprojecten van het voorjaar 2021 zijn nog niet gekend, maar intussen komt de volgende deadline in zicht, namelijk 30 september 2021. Het is dus ook nog niet duidelijk hoeveel budget beschikbaar blijft voor de tweede oproep van dit jaar, maar er is wel een garantie dat er minimum 5 miljoen te verdelen is. 

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van € 1,25 miljoen per project. 

Extra informatie nodig voor je subsidiedossier? 

Sport Vlaanderen organiseerde in het voorjaar infosessies rond (1) de voorwaarden van het decreet en (2) het online aanvraagformulier.

ISB organiseerde, op vraag van Sport Vlaanderen, workshops voor gemeenten, private actoren, clubs, federaties als PPS-exploitanten.

  • De presentaties hiervan vind je hier (workshops rond beoordelingscriteria, samenwerking, innovatie). 

Gezien er vraag is naar extra toelichting zal ISB een bijkomende workshop organiseren omtrent ‘Beoordelingscriteria ombuigen naar een beter bovenlokaal project’, en dit op dinsdag 29 juni 2021 in de voormiddag.

  • Schrijf in voor de workshop beoordelingscriteria
    Belangrijk! We kiezen voor interactieve workshops. Dit betekent dat we in kleine groepjes aan de slag gaan met je eigen project en dus vragen om een grote betrokkenheid in de workshop. 

Meer info over het decreet en de indienformulieren ? Neem contact op met Sven Meert, Beleidsmedewerker Sport Vlaanderen, Afdeling Infrastructuur en Logistiek op T 02 553 69 61 en sven.meert@sport.vlaanderen

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Lien Van Belle
Lien Van Belle Stafmedewerker T 03 780 91 07 lien@lokaalsportbeleid.be